Atpakaļ

Lems par atļauju bāreņiem bez maksas braukt ar sabiedrisko transportu arī pašvaldību organizētajos maršrutos

Šodien valdība lems par Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz, ka bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni varētu bez maksas braukt ar sabiedrisko transportu arī pilsētu pašvaldību organizētajos maršrutos.

SM noteikumu projekts paredz, ka bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai varētu bez maksas izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus ne tikai pilsētas nozīmes maršrutos, bet arī pilsētas pašvaldības organizētajā maršrutā.

Patlaban MK noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās nosaka, ka bērnam un pilngadību sasniegušajam bērnam, uzrādot apliecību, ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.

Vienlaikus noteikumi paredz, ka braukšanas maksas atvieglojumi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pienākas tikai reģionālās nozīmes maršrutā.

VSIA “Autotransporta direkcija” ir veikusi aprēķinus, kas noteic, ka šāda braukšanas maksas atvieglojuma ieviešanai 2024.gadā nepieciešams 1 060 947 eiro, 2025.gadā – 1 060 947 eiro un 2025.gadā – 1 060 947 eiro, un līdzīgi arī turpmākus gadus.

SM norāda, ka finansiālā ietekme noteikta ar pieņēmumiem, jo nav pieejami precīzi dati vai apsekojumi attiecībā uz bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kas dzīvo ārpus pilsētu pašvaldību administratīvās teritorijas, pārvietošanās nepieciešamību un biežumu pilsētu pašvaldību pilsētas sabiedriskajā transportā.

Vienlaikus SM pieļauj, ka pašlaik pilsētās daļa bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni izmanto citus pilsētas pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, piemēram, braukšanas maksas atvieglojumus skolēniem.