Atpakaļ

Lems par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā Liepājā

Šodien Liepājas domes sēdē tiks lemts par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā, informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Ņemot vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līgumu darbības termiņi tuvojas beigām, pašvaldība pērn izsludināja atklātu iepirkuma konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Noslēdzoties jaunajai iepirkuma procedūrai, tādēļ no 1.maija Liepājā mainīsies atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Izvērtējot atklāta iepirkuma konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību administratīvajās teritorijās” iesniegtos piedāvājumus, balstoties uz lētāko cenu, pieņemts lēmums, ka pakalpojumu Liepājā sniegs divi uzņēmumi – SIA “Eco Baltia vide” un pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”.

SIA “Eco Baltia vide” sniegs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Liepājā no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai, kur kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 24,93 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, savukārt pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” sniegs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Liepājā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam, kur kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 24,87 eiro bez PVN par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Pašvaldība skaidro, ka samazināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas iedzīvotāji var, īstenojot atkritumu, tai skaitā bioloģisko atkritumu, šķirošanu.

Pašlaik iedzīvotāji to var darīt brīvprātīgi, piesakot bioloģisko atkritumu konteineru savas mājas apsaimniekotājam (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) vai atkritumu apsaimniekotājam (privātmājas). Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir noteikta 60% apmērā no pašvaldības noteiktās maksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu – no 1.maija tas būs 8,53 eiro par vienu kubikmetru Liepājas teritorijā no Tirdzniecības kanāla līdz pilsētas ziemeļu robežai un 7,49 eiro par vienu kubikmetru teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam.

Salīdzinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu šogad dažādās Latvijas valstspilsētās, Liepājā izmaksas ir ceturtās zemākās – vidējās izmaksas 24,90 eiro bez PVN, savukārt citās pilsētās tā sasniedz pat 33,62 eiro bez PVN.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido pašvaldības noteiktā maksa, kurā ir ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, kā arī maksa par atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā.