Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Iesūti
Atpakaļ

Liepājā bez vecāku gādības palikušus bērnus var uzņemt 29 audžuģimenēs

Liepājā ir 29 audžuģimenes, kuras uzņem bez vecāku gādības palikušus bērnus, piecas no tām ir specializētas krīzes audžuģimenes, un četras – specializētas audžuģimenes bērniem ar invaliditāti. Liepājas pašvaldība nodrošina ievērojamu atbalstu audžuģimenēm, lai samazinātu bērnu skaitu bez vecāku gādības.

Pašlaik ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus saņem 85 bērni, no kuriem 20 ievietoti audžuģimenēs šogad. Jaunas audžuģimenes tiek regulāri apmācītas un iesaistītas atbalsta grupās, kas palīdz pievienoties jaunām ģimenēm. Liepājā audžuģimenēm tiek sniegts atbalsts 6099 eiro gadā, kas ir mazāks nekā Rīgā un Jūrmalā. Papildus tiek piešķirti 1500 eiro sadzīves apstākļu uzlabošanai reizi piecos gados.

Bērnu uzturēšanas pabalsts ir 300 eiro mēnesī neatkarīgi no bērna vecuma, kas ir vairāk nekā daudzās citās pašvaldībās.

Apģērba un apavu iegādei tiek piešķirti līdz 300 eiro gadā, bet mācību piederumu iegādei – līdz 100 eiro gadā, kas ir viens no lielākajiem pabalstiem Latvijā. Papildus tiek nodrošināta veselības apdrošināšanas polise audžuvecākiem.

Pašvaldības atbalsts audžuģimenēm ir audzis, 2021.gadā tas bija 258 599 eiro, bet 2023.gadā jau 306 885 eiro. Audžuģimenēm jāvērsas Liepājas Bāriņtiesā, kas izskata dokumentus un novērtē piemērotību. Pēc mācību kursu noklausīšanās un pārrunām, Bāriņtiesa piešķir audžuģimenes statusu.

Liepājas dome apstiprinājusi jaunos noteikumus, lai sniegtu materiālu atbalstu audžuģimenēm un veicinātu bērnu ģimeniskas vides nodrošināšanu, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai līdz viņam tiek nodibināta aizbildnība vai adopcija.