Atpakaļ

Liepājā četros mēnešos iztērēti jau 67% no mājokļa pabalstam šogad paredzētajiem līdzekļiem

Liepājā četros mēnešos iztērēti jau 67% no mājokļa pabalstam paredzētajiem līdzekļiem šim gadam.

Šogad Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā mājokļa pabalstam ieplānots 794 251 eiro. No gada sākuma līdz 30.aprīlim jeb apkures sezonas beigām izmaksāti jau 531 007 eiro jeb 67% no mājokļa pabalstam paredzētajiem līdzekļiem gadā.

Pagājušajā apkures sezonā Liepājā kopējais pašvaldības piešķirto mājokļa pabalstu apjoms palielinājies gandrīz trīs reizes, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu.

Ja iepriekšējā apkures sezonā, no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.aprīlim, mājokļa pabalstos izmaksāti pavisam 240 525 eiro, tad šajā apkures sezonā – 671 607 eiro, kas ir par 431 082 eiro vairāk.

No 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30.aprīlim mājokļa pabalstu no jauna pieprasīja 1529 mājsaimniecības, kurās ir 2125 personas, iepriekšējā ziemā tajā pašā periodā – 1336 mājsaimniecības, kurās ir 1560 personas.

Lai gan šoziem mājokļa pabalstu saņēma nedaudz mazāks iedzīvotāju skaits nekā iepriekš, lielai daļai pabalsta saņēmēju pieauga izmaksātā pabalsta apjoms. Tas saistīts gan ar koeficienta paaugstināšanu, gan energoresursu cenu kāpumu. No 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam Sociālais dienests mājokļa pabalsta aprēķinam piemēroja koeficientu 3, kā to paredz valstī apstiprinātais “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums”. Paaugstinātais koeficients deva iespēju kvalificēties mājokļa pabalstam plašākam iedzīvotāju lokam arī ar nedaudz augstākiem ienākumiem nekā iepriekš.

Tas nozīmē, ka likuma izmaiņu rezultātā aizvadītajā apkures sezonā mājokļa pabalsta aprēķinā garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksnis tika reizināts ar koeficientu trīs, proti, 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Tā kā pabalstu aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus, un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mēnesī, pabalsta apjoms apkures sezonā uz vienu mājsaimniecību bija ļoti plašā amplitūdā – sākot no 2 eiro līdz pat 1000 eiro atkarībā no izdevumiem par mājokli.

No 1.jūnija mājokļa pabalsta aprēķinā atkal ir spēkā iepriekšējie koeficienti 1 un 2,5.

Mājokļa pabalstu aprēķina par iepriekšējā vai esošajā mēnesī saņemtajiem rēķiniem. Mājokļa pabalsta aprēķinā ņem vērā izdevumus par īri, apsaimniekošanu, apkuri, tajā skaitā kurināmā iegādi, auksto un karsto ūdeni, elektroenerģiju, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizāciju, sadzīves atkritumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta aprēķina formula noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.809. “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Mājokļa pabalstu piešķir uz trīs vai sešiem mēnešiem un izmaksā ne retāk kā reizi trijos mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

Cietā kurināmā iegādes izmaksu summu reizi gadā iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri iegādājušies kurināmo ziemai, var pievienot šos maksājumu apliecinošos dokumentus mājokļa pabalstam vienu reizi kalendārajā gadā jebkurā gada laikā, arī vasarā. Pabalstu pēc tā piešķiršanas pārskaita pakalpojumu sniedzējiem vai ieskaita klienta kontā.