Atpakaļ

Liepājā ekspluatācijā pieņemta vairāku ielu pārbūve kopumā 4,3 km garumā

Gada izskaņā ekspluatācijā pieņemtas vairākas šogad Liepājā pārbūvētas ielas ar kopējo garumu vairāk nekā četri kilometri (km), informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļā.

Nepiemērotu laikapstākļu dēļ atsevišķos būvobjektos noteikti atliktie darbi, kurus pieļaujams veikt pavasarī, sasniedzot atbilstošu gaisa temperatūru.

Šā gada nogalē pieņemta vairāku ielu posmu pārbūve dažādos pilsētas mikrorajonos, kas veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda atbalstu – Sakas, Saraiķu, Ganību, Ziemupes, Saulrietu un Lielās ielas posmos, kā arī Kūrmājas prospektā un Kārļa Zāles laukumā.

Pašvaldība norāda, ka Kārļa Zāles laukumā, Kūrmājas prospektā, Dzelzceļnieku, Rīgas un Lielajā ielā fiksēti noteikti atliktie darbi, kas lielākoties saistīti ar labiekārtojuma un apzaļumošanas darbiem, kā arī ielas seguma atjaunošanu, ko dažādu iemeslu dēļ nebija iespējams veikt šī gada izskaņā, kad Liepājā uzsniga bieza sniega kārta.

No šogad veiktajiem būvdarbiem Liepājas būvvalde 15.decembrī ekspluatācijā pieņēma tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūvi Lielās ielas posmā no Friča Brīvzemnieka līdz Peldu ielai – kopumā 545 metrus garu ielas posmu un tramvaja sliežu ceļu 941 metru garumā.

Būvobjektā uz pavasari noteikti atsevišķi atliktie darbi, kas saistīti ar apzaļumošanu, seguma atjaunošanu un ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanu. Būvdarbus veica SIA “Baltijas būve”.

Savukārt 19.decembrī ekspluatācijā pieņemti veiktie būvdarbi Sakas, Saraiķu un Ziemupes ielu posmos. Sakas ielā izbūvēts 123,5 metru garš ielas posms un komunikācijas, Saraiķu ielā – 187,5 metru garš posms, bet Ziemupes ielā – 530,8 metru garš posms. Būvdarbus veica SIA “CTB”.

21.decembrī pieņemti vairāki veiktie ielu būvdarbi. Maģistrālajā Ganību ielā pārbūvēts 945 metrus garš ielas posms no Kungu līdz Salmu ielai, tostarp veikta inženierkomunikāciju pārbūve. Būvdarbus veica SIA “A-Land”.

Kūrmājas prospektā, posmā no Uliha līdz Hika ielai, pārbūvēts 288 metrus garš ielas posms, tostarp izbūvēts arī satiksmes rotācijas aplis. Būvdarbus veica SIA “CTB”.

Ekspluatācijā pieņemta arī veiktā Kārļa Zāles laukuma pārbūve posmā no jaunā tilta līdz Graudu ielai. Būvdarbus veica SIA “CTB”. Pārbūvēts Jūras ielas posms no Lielās ielas līdz Radio ielai, Vecās ostmalas daļa pie Tirdzniecības kanāla, Kārļa Zāles laukuma centrālā daļa, kā arī blakus esošie Bāriņu, Lielās un Ādu ielas posmi. Objektā noteikti atsevišķi atliktie darbi, kas saistīti ar apstādījumu ierīkošanu, betona bruģa un asfalta virskārtas ieklāšanu, kā arī divu autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanu. Vienlaikus par ieklāto bruģa segumu vēl tiks veikta ekspertīze, lai vērtētu, kāpēc ceļa segumā ar bruģa klājumu radušies defekti. Defektus paredzēts iespējami ātri novērst, lai ielas daļu atkal atvērtu satiksmei.

Tāpat pieņemti tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas pārbūves darbi Jaunliepājas un Vecliepājas ielu posmos. Būvdarbus veica SIA “Baltijas būve”.

Objektā iekļauta sliežu ceļa pārbūve trīs dažādos ielu posmos kopumā 2,56 km garumā abos maršruta virzienos Rīgas un Dzelzceļnieku ielā, kā arī tramvaja līnijas galapunktā Brīvības ielā. Tāpat darbos iekļauta Rīgas ielas seguma pārbūve 698 metru garumā. Būvobjektā noteikti vairāki atliktie darbi, tostarp lieko stabu, brauktuves un ietvju demontāža, ielas seguma atjaunošana (granīta apmaļu uzstādīšana, dabīgā akmens bruģa un betona bruģa seguma uzklāšana, asfalta ieklāšana), pieturvietu platformu uzstādīšanu, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana un zāles sēšana.

22.decembrī pieņemta jaunās, 279 metrus garās Saulrietu ielas izbūve, kā arī ietve un veloceļš, kas ved gar jaunuzbūvēto bērnudārzu “Liedags”. Būvdarbus veica SIA “CTB”.

Savukārt 27.decembrī pieņemta Kūrmājas un Graudu ielas krustojuma pārbūve ar noteiktiem atliktajiem darbiem pavasarī. Būvdarbus veica SIA “CTB”.

Nākamgad, līdz ar labvēlīgu laikapstākļu iestāšanos, tiks atsākti būvdarbi saskaņā ar atlikto darbu plānu, kas visi jāpaveic līdz nākamā gada vasarai, uzsver pašvaldībā.