Atpakaļ

Liepājā no nākamā gada plāno reorganizēt vairākas skolas un apvienot bērnudārzu administrācijas

Liepājā no nākamā gada plāno reorganizēt vairākas skolas un apvienot bērnudārzu administrācijas, paredz rīcības programmu “Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības modelis Liepājas valstspilsētā 2023.- 2028.gadu periodā”, kuru 21.decembrī plāno apstiprināt domes sēdē.

Kā informēja Liepājas Izglītības pārvalde komunikācijas vadītāja Renāte Meļķe, būtiskākās izmaiņas 2024.gadā plānotas pirmsskolu jomā, “ņemot vērā demogrāfisko situāciju, pieprasījumu un bērnu skaitu iestādēs”.

Nākamgad tiek plānota bērnudārzu “Gulbītis” un “Gailītis” administratīvā apvienošana, kā arī bērnudārzu “Sauleszaķis”, “Liesmiņa” un “Margrietiņa” administratīvā apvienošana, saglabājot pakalpojuma īstenošanas vietas.

Attiecībā uz vispārizglītojošo skolu jomu, izvērtējot nacionālā līmenī noteikto skolēnu skaita kritēriju, centralizēto eksāmenu rezultātus, infrastruktūras noslogojumu, pedagogu noslodzi un kapacitāti, kā arī citus kritērijus, plānots, ka 2024.gada septembrī Liepājas Ezerkrasta sākumskola tiks pievienota Liepājas Raiņa vidusskolai.

Tāpat tiks izstrādāts praksē balstīts izvērtējums, lai pieņemtu lēmumu par Liepājas Rietumkrasta vidusskolas attīstības potenciālu, virzot par izglītības iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju Liepājas Raiņa vidusskolas direktoru Kārli Strautiņu, kā arī rosinot, ka no 2024./2025.mācību gadā vairs netiks komplektēta 10.klase Liepājas Dzintara vidusskolā, paredzot tai pamatskolas statusu no 2026.gada.

Kā norāda Izglītības pārvaldes pārstāve, “izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, veidojot izglītības iestādes ar optimālu skolēnu skaitu, sniegtu iespēju paplašināt izglītības programmu piedāvājumu skolēniem, efektīvi izmantojot izglītības iestāžu infrastruktūru un cilvēkkapitāla resursus, tādējādi arī lietderīgi izmantojot izglītības jomai piešķirto finansējumu”.

Rīcības programma, kuru sadarbībā ar pašvaldību ir izstrādājusi SIA “Dynamic University”, ietver gan pirmsskolas izglītības iestāžu, gan vispārizglītojošo skolu darbības snieguma un efektivitātes izvērtējumu, kas balstīts visaptverošā kritēriju kopumā.

Tāpat analizēts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātais skolu raksturojuma un atbilstības noteiktajiem kritērijiem izvērtējums ilgtspējīgai skolu tīkla izveidei, kā rezultātā ir identificēti risināmie izaicinājumi un ieteicamās rīcības turpmākai izglītības iestāžu ekosistēmas attīstībai pašvaldībā un definēta vispārējās izglītības pakalpojumu nodrošinājuma attīstības perspektīva pašvaldībā līdz 2028./2029.mācību gadam, pauž pašvaldība.