Maksis, Maksims, Raivis, Raivo
Iesūti
Atpakaļ

Liepājā notiks atvērto datu pieejamības projekta atklāšanas pasākums

Šodien no plkst.9 līdz 12 koncertzāles “Lielais dzintars” kamerzālē notiks projekta “Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai” atklāšanas pasākums, informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Uz pasākumu aicināts ikviens interesents, lai uzzinātu par atvērto datu nozīmi un projekta īstenošanas procesu un sagaidāmajiem rezultātiem.

Projekta mērķis ir veikt Liepājas pašvaldības īpašumā esošo datu auditu, uzzīmēt datu arhitektūru un izstrādāt scenārijus datu noliktavas izveidei, lai izvērtētu un publicētu atvērto datu kopas nacionālajā atvērto datu portālā “data.gov.lv”, kā arī organizēt ieinteresēto pušu tikšanās, lai veicinātu atvērto datu izmantošanu pilsētas ekonomiskajai attīstībai.

Projektā paredzētas aktivitātes, kas veicinātu izpratni par atvērtajiem datiem un to pienesumu pilsētas attīstībā.

Projektā tiks izstrādāta un veikta aptauja, lai izprastu uzņēmēju nepieciešamību pēc atvērto datu kopām, tiks apzināti labās prakses piemēri, kur jau atvērtie dati tiek radīti un izmantoti. Projekta partneri organizēs tematiskās grupas par atvērto datu kvalitāti un kvantitāti, atvērtajiem datiem publisko pakalpojumu attīstīšanā un biznesā. Kā viena no projekta aktivitātēm arī plānota partneru tikšanās, lai veicinātu savas pilsētas atpazīstamību un dalītos pieredzē.

Projektā iesaistījušās pašvaldības no deviņām Eiropas valstīm, proti, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Ungārijas, Spānijas, Francijas, Lietuvas, Grieķijas un Latvijas. Projekta dalībnieki no Latvijas ir Liepājas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas būvvalde, Liepājas Komunālā pārvalde, Liepājas Izglītības pārvalde, aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”, SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”, Liepājas tehnoloģiju klasteris un Digitālo inovāciju parks.

Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmā “Interreg Europe 2021.-2027.gadam” līdz 2027.gada 1.martam.