Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Iesūti
Atpakaļ

Liepājā notiks publiskā apspriede par izmaiņām Karostas industriālā parka rūpnieciskajā apbūvē

Šodien plkst.17 videokonferences režīmā notiks publiskā apspriede par izmaiņām Karostas industriālā parka rūpnieciskajā apbūvē, kurā lokālplānojuma izstrādātāji iepazīstinās ar plānojuma risinājumiem.

Būvvalde informē, ka Karostas industriālā parka daļas lokālplānojums paredz mainīt teritorijas plānojumā paredzēto, bet dabā neizbūvēto Virssardzes ielas savienojumu ar Ģenerāla Baloža ielu.

Tāpat ar lokālplānojumu paredzēts grozīt pašlaik spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto (atļauto) zemesgabalu izmantošanu no “Jauktas apbūves teritorijas ar ražošanas funkciju” par “Rūpnieciskās apbūves teritoriju”, nosakot rūpniecības darbības kategoriju esošajā apmērā, kādu patlaban veic SIA “JM Properties”.

Lokālplānojums ietver trīs nekustamos īpašumus – Ģenerāļa Baloža ielu 34, Virssardzes ielu 12, Zemgales ielu 17 – un daļu Virssardzes ielas aptuveni astoņu hektāru platībā.

Atsaucoties “JM Properties” ierosinājumam, lai nodrošinātu racionālu blakus esošu zemesgabalu izmantošanu ražošanas attīstīšanai, plānojot vēl vienas ražošanas ēkas būvniecību, individuālais komersants “Plānošanas eksperti” izstrādājis lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu aptuveni astoņu hektāru platībā esošajā Karostas industriālajā parkā.

Lokālplānojuma un vides pārskata izstrādātājs ir “Plānošanas eksperti”, pasūtītājs – “JM Properties”. Lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai un institūcijām izvērtēt izstrādātos teritorijas plānojuma grozījumus, ir noteikta publiskā apspriešana līdz 8.jūlijam.