Atpakaļ

Liepājas domē apstiprināti jauni vadītāji un iecelti pienākumu izpildītāji vairākām pašvaldības iestādēm

Ceturtdien Liepājas dome apstiprināja jaunus vadītājus un iecēla pienākumu izpildītājus vairākām pašvaldības iestādēm.

Par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktoru deputāti apstiprināja Jāni Neimani.

Atbilstoši Publisko aģentūru likumam 2023.gada 29.jūnijā tika izsludināts atklāts konkurss uz Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktora amatu, uz kuru pieteicās divi pretendenti. Pretendentu atlases komisija par atbilstošāko kandidatūru atzina līdzšinējo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” vadītāju Neimani. Jaunais vadītājs darbu aģentūrā “Liepājas sabiedriskais transports” sāks 1.septembrī un viņš amatā iecelts uz pieciem gadiem, norādīts lēmuma anotācijā.

Neimanis vadīja “Komunālo pārvaldi” no 2011.gada. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, kā arī ekonomikas maģistra grādu apakšprogrammā “Reģionālā attīstība un pārvalde”.

Lai nodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” darba nepārtrauktību līdz jauna iestādes vadītāja amatā apstiprināšanai, par iestādes vadītāja darba pienākumu izpildītāju iecelts “Komunālās pārvaldes” vadītāja vietnieks Mārtiņš Jākobsons.

Pašvaldības deputāti atbrīvoja no amata Sociālā dienesta direktori Dianu Mejeri. No 1.septembra par Sociālā dienesta direktora pienākumu izpildītāju līdz brīdim, kad Liepājas dome amatā iecels jaunu direktoru, iecēla dienesta direktora vietnieci Santu Altāni.

Par Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāju deputāti apstiprināja Gintu Latišu, kura atklātā konkursā atzīta par piemērotāko pretendenti.

Latišai ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze izglītības nozarē, strādājot vairākās izglītības iestādēs gan kā pedagogam vispārizglītojošā skolā, gan izglītības iestādes vadītājai, tāpat strādājot kā pasniedzējai augstskolā.

Viņa vairākus gadus aktīvi iesaistījusies starptautiskos projektos, devusies pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm ar skolēnu grupām.

Ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un angļu valodas skolotāja kvalifikāciju, kā arī profesionālo maģistra grādu izglītības vadībā Latvijas Universitātē. Zināšanas papildinātas, apmeklējot nozares kursus un seminārus.

Latiša darbu “Pasaciņas” vadītājas amatā sāks 1.septembrī.

Deputāti no amata atbrīvot Liepājas Liedaga vidusskolas direktori Ingu Zeidi.

No 1.septembra par Liepājas Liedaga vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju iecēla direktora vietnieci Aiju Grīnbergu līdz brīdim, kad Liepājas dome būs lēmusi par jauna direktora iecelšanu amatā.

Atbilstoši Pašvaldību likumam iestāžu vadītāji amatos tiek iecelti un atbrīvoti no amatiem ar Liepājas domes lēmumu.