Atpakaļ

Liepājas ezera pļavās notiks Pļavas garšas diena

Latvijas Dabas fonds (LDF) un SIA “Rukši” 20.jūlijā aicina uz Pļavas garšas dienu Liepājas ezera pļavās, informēja LDF komunikācijas koordinatore Andra Līviņa.

Šajā dienā kopā ar pļavu saimnieku un dabas ekspertiem varēs iepazīties ar piejūras zālājiem un to dabas vērtībām, kā arī uzzināt, kā noris saimniekošana šāda veida pļavās.

Pasākuma dalībniekiem arī tiks piedāvāta Pļavas gaļas garšotava, ko vadīs restorāna “Meat Chef” šefpavārs Kaspars Jansons, un iespēja uzzināt par dabisko pļavu produktiem. Dalība pasākumā ir bez maksas, taču vietu skaits ierobežots, tāpēc interesentiem nepieciešams iepriekš pieteikties vietnē: “https://ej.uz/plavas_garshas_diena_Liepajas_ezers”.

Liepājas ezers un apkārtējās pļavas iekļautas dabas liegumā “Liepājas ezers” un ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama “Natura 2000” teritorija, jo ir nozīmīga ūdensputnu ligzdošanas un caurceļošanas vieta. Ezera austrumu krastā atrodas vērtīgi piejūras zālāji ar tiem raksturīgām, iesāļas augsnes mīlošām augu sugām. Šādu zālāju saglabāšanās iespējama tikai ar pastāvīgu apsaimniekošanu, pretējā gadījumā tie strauji aizaug ar grīšļiem vai niedrēm. Ganīšana ir neaizvietojams process, kas veido tādu biotopa struktūru, kas ir nepieciešama putniem un piejūras augu sugām.

SIA “Rukši” saimnieks Pērs Vinge-Petersens zina, kā vienlaikus rūpēties par dabiskajām pļavām, gan kā izaudzēt gaļas liellopus.

“Rukši” ir bioloģiski sertificēta liellopu audzēšanas saimniecība, kas apsaimnieko plašas zālāju platības Dienvidkurzemes novadā, tai skaitā arī Liepājas ezera dabas liegumā, un tās prioritāte ir ilgtspējīga bioloģiskā lauksaimniecība un dabas un vides saglabāšana.

Ierašanās pasākuma vietā no plkst.10.30. Plkst.11 sāksies ekskursija – pārgājiens pa piejūras zālājiem LDF ekspertes – pļavu zinātājas Baibas Strazdiņas un entomologa Voldemāra Spuņģa pavadībā. Pēc apmēram septiņus kilometrus garā pārgājiena būs iespēja iepazīties ar dabiskajās pļavās audzētu liellopu gaļas gatavošanas un garšas niansēm Pļavas gaļas garšotavā, kur degustāciju vadīs restorāna “Meat Chef” šefpavārs Jansons.

Pasākums notiks līdz 17.

Pasākums notiek ar projektu “LIFE IP LatViaNature: Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” un “GrassLIFE2: Eiropas Savienības nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” atbalstu. Projekti tiek īstenoti ar ES LIFE programmas finansiālu atbalstu.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.