Atpakaļ

Liepājas Karostas izgriežamā tilta atvairierīču projektēšanai un būvniecībai pārdalīs 219 422 eiro Kohēzijas fonda finansējumu

Valdība otrdien atbalstīja Liepājas Karostas izgriežamā tilta atvairierīču projektēšanai un būvniecībai pārdalīt 219 422 eiro Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) finansējumu, lai segtu konstatēto finanšu iztrūkumu.

Satiksmes ministrijas (SM) noteikumu grozījumi paredz, ka līdzekļus pārdalīs no Ventspils brīvostas pārvaldes projektu kopējā finanšu atlikuma uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (Liepājas SEZ) pārvaldes projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” īstenošanai trūkstošā finansējuma segšanai.

Noteikumu grozījumos norādīts, ka Ventspils brīvostas pārvaldes projektos “Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošiem termināļiem un industriālajām zonām” un “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ir konstatēts kopējais finanšu atlikums 219 422 eiro, kas radies projektos konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu dēļ, kā arī pamatojoties uz to, ka līgumi projektos noslēgti par mazāku summu nekā bija pieejamais finansējums.

Savukārt Liepājas SEZ pārvaldes projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” ietvaros ir konstatēts finansējuma iztrūkums darbības “Karostas izgriežamā tilta atvairierīču projektēšana un būvniecība” īstenošanai.

Tāpat noteikumu grozījumus norādīts, ka Liepājas SEZ pārvaldes projektos “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” un “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana” finanšu atlikumu 256 113 eiro apmērā ir iespējams izmantot projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” finansēšanai, veicot attiecīgus grozījumus ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu.

Vienlaikus CFLA ir izvērtējusi Liepājas SEZ pārvaldes projektā radušos finanšu iztrūkumu darbības īstenošanai un nav konstatējusi riskus paredzēto darbību pabeigšanai līdz 2023.gada 31.decembrim.

Tāpat noteikumu grozījumi paredz precizēt Ministru kabineta noteikumos noteikto KF finansējuma apmēru, nosakot, ka Ventspils brīvostas pārvaldei pieejamais KF finansējuma apmērs ir 32,085 miljoni eiro, bet Liepājas SEZ pārvaldei pieejamais KF finansējuma apmērs ir 32,524 miljoni eiro.

Jau ziņots, ka Liepājas SEZ pārvalde turpina ES KF projektu “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” un sākta pēdējās komponentes īstenošana – vadulu jeb aizsargierīču uzstādīšana pie Oskara Kalpaka tilta balstiem.

Projekta īstenošanu sāka ar ģeoloģisko izpēti, kas veiksmīgi noslēgusies. Projektu īsteno AS “BMGS”, kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un līguma summa ir 2 370 583 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.