Atpakaļ

Liepājas pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu saglabāšanai

Liepājas pašvaldība aicina ēku īpašniekus, kuru īpašumam ir noteikts kultūras pieminekļu statuss, pieteikties izsludinātajā projektu konkursā, informēja Liepājas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu pieminekļu saglabāšanai, pieteikumus var iesniegt līdz 3.aprīlim.

Atbalsta programma tiek izsludināta jau desmito gadu. Deviņu gadu laikā pašvaldības līdzfinansējums apstiprināts 169 objektiem par kopējo līdzfinansējuma summu 1 288 532 eiro.

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu, lai atbalstītu iedzīvotājus, kuri ir valsts, reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki, tai skaitā pilsētas vēsturiskajā centrā esošo ēku īpašnieki, lai varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu, veicot kultūras pieminekļa arhitektoniski māksliniecisko izpēti, restaurācijas būvprojekta izstrādi, restaurācijas būvdarbus un būvdetaļu restaurāciju.

Freidenfelde informē, ka sākotnēji līdzfinansējuma programmai šogad pilsētas budžetā ir rezervēti 25 000 eiro. Šo summu iespēju robežās plānots palielināt.

Projekta iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopība, kas ir kultūras pieminekļa īpašnieks. Līdzfinansējumu var saņemt īpašumi bez nekustamā īpašuma nodokļa parāda.

Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem “Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”. Saistošie noteikumi, iesnieguma veidlapa un papildu informācija par līdzfinansējuma programmu publicēta pašvaldības mājaslapas sadaļā “Būvniecība”.

Pieteikumus var iesniegt klātienē Liepājas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā vai nosūtot pa pastu.