Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Liepājas pašvaldība piešķir 47 300 eiro MVU projektu īstenošanai

Liepājas domes sēdē deputāti šonedēļ apstiprināja pašvaldības līdzfinansējumu 47 300 eiro apmērā 12 mazo un vidējo uzņēmēju projektu īstenošanai, informēja pašvaldībā.

Konkursā tika iesniegti 14 projekti, no kuriem komisija atbalstīja 12 projektus, kuri atbilst konkursa nosacījumiem, un nodeva tos Liepājas domes deputātiem apstiprināšanai.

SIA “Archery Liepāja” projektam “Sala ģimenei un atpūtai” piešķirti 5000 eiro, lai izveidotu atpūtas vietu Brīvības ielā 180. SIA “Windrose” vienota dizaina tirdzniecības kioska izgatavošanai un uzstādīšanai Jūrmalas parkā piešķirti 5000 eiro.

SIA “Manspirkums.lv” veikala Tirgoņu ielā 21 kapacitātes palielināšanai un produktu pilnveidošanai pašvaldība līdzfinansēs 3300 eiro. SIA “Dabas naba” pakalpojuma “Attīstošas nodarbības siltajos graudos Liepājā” izveidei Lauku ielā 59 piešķirti 4000 eiro, SIA “Karostas cietums” ēdināšanas zonas un bufetes iekārtošanai Redanā – 2500 eiro.

SIA “Wind Trade” pašbraucoša tirdzniecības automāta jeb “Autovending” produktu pilnveidošanai un atpazīstamības veicināšanai piešķirti 2500 eiro.

SIA “LA Party Service” projektam “Sapņu zeme Liepāja”, kas paredz ģimenes izklaides centra piedāvājuma paplašināšanu Ezermalas ielā 3C, piešķirti 10 000 eiro.

Pa 2500 eiro katrs saņems SIA “Numis” bērnu preču veikala izveidei un “PRO mammu rītu” pasākumu organizēšanai un SIA “Extra Fly” lielformāta teltij – pārvietojamai ārtelpu aktivitāšu platformai, SIA “IS UP” ar rokām veidoto betona lampu “Sowa Stone” zīmola un komunikācijas materiālu izstrādei, SIA “West Coast Investment” pludmales kafejnīcas “Red Sun Buffet” terases paplašināšanai.

SIA “Kurzemes koki” mobilā restorāna jeb treilera iegādei, lai spētu piedāvāt kvalitatīvus restorāna pakalpojums dažādos publiskos un privātos pasākumos, piešķirti 5000 eiro.

Kopējās projektu investīcijas ir 157 402 eiro, no kurām 47 300 eiro ir piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums.

Mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu atbalsta programma ir mērķtiecīgs pašvaldības atbalsta instruments uzņēmējdarbības attīstībā.

Konkursa uzdevums ir noteikt Liepājai piemērotākos un atbilstošākos projektus, kas veicina jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu veidošanu, radot pievienoto vērtību, kas veicinātu Liepājas ekonomisko attīstību. Tāpat uzdevums ir radīt jaunas darba vietas vai palielinātu esošo darbinieku ienākumus un veicina Liepājas komersantu ražoto produktu un sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību.

Uzņēmēji iesniegtos projektus prezentēja vērtēšanas komisijai un komisija saskaņā apstiprinātajiem noteikumiem un to vērtēšanas kritērijiem projektus izvērtēja un sniedza savus priekšlikumus domes deputātiem par atbalstāmajiem projektiem.