Atpakaļ

Liepājas pašvaldība politiski represētajiem izmaksās 100 eiro pabalstu

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām, kuras deklarētas Liepājā, izmaksās 100 eiro pabalstu, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā, informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Šogad Liepājas pašvaldības deputāti nolēma pabalstu palielināt no 50 uz 100 eiro.

Lai saņemtu pabalstu, līdz 30.novembrim jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, klientu pieņemšanas centrā. To var nogādāt personīgi vai ar citu personu starpniecību, kā arī nosūtīt pa pastu.

Pabalstu izmaksās, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Ja pabalsta saņēmējam kredītiestādē nav atvērts konts, Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja lūguma izņēmuma gadījumā pabalstu nogādās dzīvesvietā.

Pabalstus politiski represētajām personām piešķir katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. Liepājā ir aptuveni 350 politiski represētās personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu.