Atpakaļ

Liepājas Universitāti pievieno Rīgas Tehniskajai universitātei

Liepājas Universitāte (LiepU) no šodienas tiek iekļauta Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), paredz sadarbības līgums, kuru janvāra nogalē parakstīja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Liepājas pašvaldība, LiepU un RTU.

Pēc pievienošanās RTU Liepājas Universitātes nosaukums būs RTU Liepājas Akadēmija, un tās stratēģiskās darbības nodrošināšanai tiks izveidota RTU Liepājas Akadēmijas attīstības padome, kurā strādās IZM, Liepājas pašvaldības, RTU Liepājas Akadēmijas un RTU pārstāvji, kā arī varētu tikt iekļauti industrijas pārstāvji.

RTU nodrošinās LiepU studiju nepārtrauktību, turpinās īstenot studiju programmas akreditētajos studiju virzienos, kā arī licencētās vai saskaņotās profesionālās pilnveides izglītības programmas, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas.

RTU arī pārņems darba tiesiskās attiecības ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto augstskolas akadēmisko un vispārējo personālu, saistības, īstenojot vairākus Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektus, un nekustamo īpašumu.

RTU Liepājas akadēmijas stratēģiskās darbības nodrošināšanai tiks veidota RTU Liepājas akadēmijas attīstības padome, kurā strādās IZM, Liepājas pašvaldības, RTU Liepājas akadēmijas un RTU pārstāvji, kā arī varētu tikt iekļauti industrijas pārstāvji.