Atpakaļ

Liepājniekus aicina nobalsot par jaunu ielu nosaukumiem

Liepājas pašvaldība līdz 30.jūnijam organizē sabiedrības balsojuma otro kārtu par ielu nosaukumu variantiem Klaipēdas ielas 138 teritorijai.

Lai atbilstoši izstrādātajam lokālplānojumam izdalītu plānotās ielas un veiktu turpmākās darbības īpašuma attīstīšanā jaunu mājokļu būvniecībai, nepieciešams dot nosaukumu piecām plānotajām ielām. Ielas tiks izbūvētas tad, kad būs izstrādāti būvprojekti un atrasts nepieciešamais finansējums.

Lai apzinātu iedzīvotāju viedokli, no 19.aprīļa līdz 2.maijam tika organizēta sabiedriskā apspriešana, aicinot iedzīvotājus ieteikt savus priekšlikumus piecu jaunu ielu nosaukumiem Klaipēdas ielas 138 teritorijā.

Tika saņemti 67 iedzīvotāju viedokļi, iesniedzot aptuveni 200 dažādu ielu nosaukumu variantus, ierosinot ielas nosaukt personu vārdos, apzīmējumos, kas saistās ar pludmali, blakus esošo vidi, apdzīvotu vietu vārdā vai augu, dzīvnieku un dabas parādību vārdos. Iesniegti gan atsevišķi priekšlikumi, gan ielu nosaukumu grupas. Iesniegtie priekšlikumi tika sagrupēti pa tēmām, ņemot vērā pievienotos iedzīvotāju pamatojumus.

Saistībā ar to, ka visas ielas atrodas vienā teritorijā, iedzīvotāji tika aicināti domāt savstarpēji saistītus nosaukumu variantus pēc vienotiem principiem. Izvērtējot daudzveidīgos iedzīvotāju iesniegtos priekšlikumus, Liepājas pašvaldība tālāk iedzīvotāju balsojumam virza divus konceptus – dabas parādību un dabas parādību saistībā ar jūru un vēju.

Dabas parādību konceptā, izvēloties ielu nosaukumus ar dabas parādībām, Liepājas pilsēta ne tikai radīs pievilcīgus un poētiskus ielu nosaukumus, bet arī veicinās izpratni par dabas nozīmīgumu ikdienā, klāsta pašvaldība.
Šajā konceptā iedzīvotāju ierosinātie ielu nosaukumi ir

  • Rasas,
  • Debess,
  • Mēness,
  • Saullēkta un
  • Gaismas iela.

Savukārt konceptā, piešķirot jaunajām ielām nosaukumus, kas saistīti ar vēju un jūru, pēc pašvaldības domām, tiktu akcentētas pilsētas un reģiona īpašās dabas īpatnības.

Ielu nosaukumi, ko ietver šis koncepts, ir

  • Brīzes iela,
  • Krastavēja iela,
  • Vakarvēja iela,
  • Dzintarvēja iela un
  • Selgas iela.

Lai lemtu par gala nosaukuma variantu, iedzīvotāju balsojuma rezultāts tiks nodots izskatīšanai Liepājas domei.