Atpakaļ

Mārupē atklāj jauno Sporta skolu

Šodien Mārupē, Kantora ielā 97, notiks Mārupes novada Sporta skolas atklāšana.

Lēmums par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu tika pieņemts domes sēdē šī gada 14.martā. Skola izveidota ar mērķi nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai, spēju un talantu izkopšanai, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai, kā arī lai veicinātu izpratni par sporta pozitīvo ietekmi, motivējot aktīvam un kustīgam dzīvesveidam.

Tās uzdevums būs organizēt sporta izglītības programmu īstenošanu, tostarp līdzšinējā apjomā nodrošināt sporta nodarbības esošajiem Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa audzēkņiem.

Atšķirībā no līdzšinējās kārtības bērniem būs iespēja nodarboties ar sportu ne tikai interešu izglītības programmās, bet arī apgūt profesionālās ievirzes programmas. Atbilstoši apstiprinātajam Mārupes novada Sporta skolas nolikumam plānots, ka sākotnēji Sporta skola īstenos trīs profesionālās ievirzes izglītības programmas – BMX, futbols un basketbols.

Savukārt interešu izglītībā tiks īstenota programma vieglatlētika, basketbols, futbols, peldēšana, regbijs, pludmales volejbols, klasiskais volejbols, tekvondo, florbols un triatlons, kā arī peldēšanas apmācības sešgadīgiem bērniem.

Mārupes novada Sporta skola ir pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārraudzībā.

Nodarbības skolā notiks sešas dienas nedēļā. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņems apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi.

Mārupes novada Sporta skolas direktore ir Daiga Žvirble.