Atpakaļ

Matemātikas skolotāji atkārtoti aicina apturēt projekta “Skola2030” realizāciju matemātikas apguvē

Matemātikas skolotāji atkārtoti aicinājuši apturēt matemātikas apguvi atbilstoši izglītības projektam “Skola2030”, paužot kritiku, ka tā saturs “labākajā gadījumā veido viduvēju skolēnu masu”.

Vēstulē, kas adresēta Valsts prezidentam, Ministru prezidentei, Izglītības un zinātnes ministrijai un atbildīgai Saeimas komisijai, matemātikas skolotāji kritizē programmas saturu visos klašu posmos un aicina atgriezties “pie pārbaudītām matemātikas mācīšanas metodēm”.

Pretējā gadījumā 9.klašu skolēnu sniegums centralizētajos eksāmenos varētu būt arvien sliktāks, savukārt starp matemātikas kursu skolā un augstskolu “jau ir bezdibenis”, prognozē vēstules autori.

Skolotāji arī vērš uzmanību, ka esošais saturs ietekmē arī mācību vielas apguvi citos priekšmetos, piemēram, fizikā un ķīmijā, jo skolēni nav apguvuši noteiktas prasmes.

Skolotāji vēstulē pauž neapmierinātību, kādēļ nav tikusi vispusīgi izvērtēta esošā situācija un izvirzīti “reāli mērķi situācijas uzlabošanai”. Viņu ieskatā, projekts būtu jāatzīst kā neveiksmīgs un jāatgriežas pie iepriekšējiem mācību līdzekļiem ar izstrādātu, pārbaudītu metodiku matemātikas apguvē. Vēstulē piedāvāta matemātikas mācīšanas tematu secība, kas, pēc tās autoru domām, ļauj apgūt katru tematu, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī veido prasmi izdarīt loģiskus spriedumus.

Matemātikas skolotāji jau iepriekš pauda neapmierinātību ar “Skola2030” saturu.

Taču, kā apgalvo vēstules autori, tikšanās ar bijušo “Skola2030” matemātikas mācību jomas vadītāju Jāni Vilciņu nav nesusi gaidītos rezultātus. Neesot ņemti vērā arī Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Matemātikas nodaļas vadītājas Svetlanas Asmuss viedoklis un iebildumi attiecībā uz augstskolām nepieciešamajām matemātikas zināšanām un prasmēm.

Vēstules autori ir Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāji. To parakstījuši kopumā 38 Latvijas izglītības iestāžu, galvenokārt valsts ģimnāziju, pārstāvji.