Atpakaļ

Mežu cirsmu platības pērn Latvijā samazinājās par 30%

Valsts meža dienests (VMD) pagājušajā gadā izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai mežos 129 600 hektāru platībā, kas ir par 30% mazāk nekā 2022.gadā, kad tika izstrādāti 185 188 hektāri mežu, liecina dienesta publiskotā informācija.

VMD norāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, cirsmu skaits, platība un apjoms ir būtiski samazinājies.

Turpretī pieaudzis VMD izsniegto sanitāro atzinuma skaits, kas skaidrojams ar aktīvu darbību egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanai.

Pērn kopumā tika izsniegti 89 062 ciršanas apliecinājumi, kas ir par 32% mazāk nekā 2022.gadā, bet likvīdā krāja veidoja 15,5 miljonus kubikmetru, kas ir par 18,2% mazāk nekā gadu iepriekš.

Tostarp 7021 cirsma saņēma dienesta izsniegto sanitāro atzinumu, kas ir par 64,7% vairāk nekā 2022.gadā, kopējai cirsmu platībai veidojot 8473 hektārus, kas ir 2,5 vairāk nekā gadu iepriekš. Sanitāro cirsmu kopējā krāja pērn bija 1,97 miljoni kubikmetri, kas ir trīs reizes vairāk nekā 2022.gadā.

Savukārt atļaujas kailcirtēm pēc caurmēra izsniegtas 10 321 cirsmai ar kopējo platību 8473 hektāri un krāju 2,191 miljons kubikmetru. Salīdzinājumā ar 2022.gadu atļauju skaits kailcirtēm pēc caurmēra samazinājies par 11,8%, platībai samazinoties par 11%, bet krājai samazinoties par 8,1%.

VMD ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.