Atpakaļ

Nekonstatējot ūdens mikrobioloģisko piesārņojumu, atļauj peldēties Liepājas un Pāvilostas pludmalēs

Nekonstatējot ūdens mikrobioloģisko piesārņojumu, atcelts aizliegums peldēties Liepājas un Pāvilostas pludmalēs.

Liepājas pašvaldība ir saņēmusi 25.jūlijā Liepājas pludmales “Dienvidrietumu” peldvietā un peldvietā “Pie stadiona” Veselības inspekcijas ņemto ūdens paraugu analīžu rezultātus, kas neuzrāda mikrobioloģisko piesārņojumu un ūdens kvalitāte ir laba, līdz ar to peldēties ir atļauts, norāda Lazdāne.

Arī Pāvilostas pludmalē ūdens kvalitāte esot laba.

Inspekcija ņēma peldūdens paraugus “Dienvidrietumu” peldvietā un peldvietā “Pie stadiona” Liepājas oficiālajās peldvietās un Pāvilostas peldvietā Dienvidkurzemes novadā 25.jūlijā, divas dienas pēc Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas. Ūdens paraugu mikrobioloģisko rādītāju – fekālā piesārņojuma indikatoru zarnu nūjiņu (E.coli) un zarnu enterokoku – laboratoriskos izmeklējumus tika veikti Pārtikas drošības,dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijā.

Pēc iegūtajiem peldvietu ūdens kvalitātes analīžu rezultātiem no divām peldvietām Liepājā un vienas peldvietas Pāvilostā peldēties ir atļauts.

VI skaidroja, ka ūdens paraugos laboratorijā tiek noteikti divi mikrobioloģiskie rādītāji – zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, to koncentrācija ūdenī. Šie rādītāji kalpo par indikatoriem iespējamā fekālā ūdens piesārņojuma atklāšanai, kas var saturēt slimības izraisošās patogēnās baktērijas un vīrusus.

Peldvietu ūdens kvalitātes tūlītējas novērtēšanas robežlielumi ir norādīti Ministru kabineta noteikumos par peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtību. Robežlielums rādītājam “Zarnu enterokoki” mikroorganismu skaits uz 100 ml (KVV/100 ml) ir 300 un rādītājam E.coli (KVV/100 ml) robežlielums ir 1000.

Veicot operatīvo novērtējumu, tiek vērtēti mikrobioloģisko rādītāju robežlielumu pārsniegumi katrā individuālajā ūdens paraugā, lai pieņemtu lēmumu par peldēšanās aizliegšanu vai neieteikšanu peldēties. Peldvietas ūdens kvalitātes operatīva novērtēšana pamatojas uz eksperta slēdzienu par mikrobioloģiskā piesārņojuma lielumu un raksturu:

VI norādīja, ka peldēties nav ieteicams, ja E.coli skaits ir lielāks par 1000, bet nepārsniedz 3000 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens un/vai zarnu enterokoku skaits pārsniedz 300, bet nepārsniedz 500 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens. Tāpat peldēties ir aizliegts, ja E.coli skaits ir lielāks par 3000 mikroorganismu šūnām 100 ml ūdens un/vai zarnu enterokoku skaits pārsniedz 500 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens.

VI aktīvajā peldsezonā veic visu 59 oficiālo iekšzemes un jūras peldvietu pastiprinātu uzraudzību. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties. Ieteikums nepeldēties būtu ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Trešās ūdens analīžu, kas veiktas SIA “Liepājas ūdens” sertificētajā laboratorijā, rezultāti apliecināja, ka ūdens kvalitāte Liepājā atbilst peldvietu noteikumiem.

Paraugi ņemti pie notekūdeņu sistēmām Lībiešu 33, pludmalē “Liedagi” un no pludmales pie stadiona.

Vienlaikus Lazdāne norādīja, ka nākamie analīžu rezultāti būs pieejami ceturtdien.

Iepriekšējās divās dienās ņemto analīžu rezultāti liecina, ka ūdens kvalitāte Liepājā atbilst peldvietu noteikumiem, kad paraugi ņemti pie pie notekūdeņu sistēmām Lībiešu ielā 33 un pludmalē “Liedagi”.

Naktī uz otrdienu Liepājā izdevās apturēt notekūdeņu noplūdi jūrā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība tika atjaunota pagaidu režīmā.

Pašlaik situācija ar notekūdeņu ieplūšanu jūrā atrisināta un tie vairs neiztek ārpus attīrīšanas iekārtām, apgalvo pašvaldība.

Patlaban iedarbināti septiņi sūkņi, kas pārpumpē notekūdeņus, apejot sagruvušo priekšattīrīšanas bloku, lai novērstu neattīrītu notekūdeņu nokļūšanu jūrā.

VI bija aizliegusi peldēties visās Liepājas jūras peldvietās un ieteica nepeldēties visā jūras Kurzemes piekrastē, līdz pat Pāvilostai.

VI peldēšanās aizliegumu un ierobežojumu noteikusi pēc Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas 23.jūlija vakarā.

Kā ziņots, svētdienas pievakarē Liepājā, Šķēdē, sabruka notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmsattīrīšanas rezervuāra siena, radot daļas neattīrītu kanalizācijas ūdeņu noplūdi jūrā.