Atpakaļ

No šodienas pilsētu un ciemu teritorijās aizliegts cirst kokus

No šodienas līdz 30.jūnijam pilsētu un ciemu teritorijās aizliegts cirst kokus, lai netraucētu putnu ligzdošanu, paredz Ministru kabineta “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža, un metodiku zaudējumu aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā.

Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst augļu kokus, kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība.