Atpakaļ

Norisināsies sarunas par kultūras un mākslas lomu Latvijas mazo pilsētu iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā

Šodien platformā “Ceļā” norisināsies sarunas par kultūras un mākslas lomu Latvijas mazo pilsētu iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā, informēja Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Komunikācijas departamenta vadītāja Aija Lūse.

Plkst.13 LKA “Facebook” lapā un “Youtube” kanālā piedāvās nākamo sarunu platformā “Ceļā”, pievēršoties pētījumu projektam “Pārskatot radošo pilsētu konceptu: tīkls, starpnieki un attīstības virzieni/ RePrint”. Sarunā piedalīsies LKA Zinātniskās pētniecības centra pētnieces Ieva Zemīte, Ilona Kunda un Žanete Eglīte.

Projekts iecerēts trīs gadu garumā, un tā galvenais mērķis ir pārskatīt radošās pilsētas jēdzienu. Tiks analizēts, kā pilsētās funkcionē radošums, pirmkārt, identificējot, kas ir radošie starpnieki, kuri radošajā sektorā veido sadarbības tīklus, saistot iedzīvotājus ar pilsētas dzīves plānotājiem un organizatoriem, otrkārt, skatot radošo pilsētu kā vietu, kur cilvēki var domāt un rīkoties radoši, līdzdarbojoties pilsētas dzīvē, piedāvājot savas iniciatīvas un problēmu risinājumus.

LKA sarunu platformas “Ceļā” mērķis ir apkopot nozares speciālistu viedokļus par aktualitātēm kultūras un radošo industriju nozarē, zinātnē, jaunradē un akadēmiskajā vidē, vērst uzmanību nozīmīgiem jautājumiem, kas nodarbina ne tikai nozares speciālistus, bet arī sabiedrību, prezentēt jaunatklātās aktualitātes un aktuālos jaunatklājumus. Pirmajā sezonā “Ceļā” tiks veltīts sarunām par zinātni, aktuāliem pētījumu projektiem un pētniecības nozīmi šodienas kultūras procesu izpratnē.