Atpakaļ

Noslēdzas pieteikšanās pamatstudijām 11 Latvijas augstskolās

Šodien plkst.16 11 augstskolās noslēgsies vienotā pieteikšanās pamatstudijām, liecina informācija “Latvija.lv”.

Šis ir pirmais mācību gads, kad vidusskolas absolventiem, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, bija jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī.

Dažādos centralizēto eksāmenu līmeņus salīdzinās, tiem piemērojot koeficientus. Optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmeniem uzņemšanā tiks piemērots koeficients 0,75, bet vispārīgā mācību satura apguves līmeņa centralizētajam eksāmenam – 0,50.

Piemēram, ja augstākā un optimālā līmeņa eksāmenos skolēna sniegums būs novērtēts ar 100%, tad uzņemšanā augstākā līmeņa eksāmens tiks vērtēts kā 100%, bet optimālā līmeņa eksāmena rezultāts – kā 75%.

Izmantojot vienoto sistēmu, kas ir pieejama mājaslapā, vidusskolas absolventi varēs pieteikties studijām Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Banku augstskolā, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijā, Vidzemes Augstskolā, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Ventspils Augstskolā un Ekonomikas un Kultūras augstskolā.

Konkurss vienotajā uzņemšanā kā ierasti norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultātus iecerēts paziņot 28.jūlijā pēc plkst.17, bet otrās kārtas rezultātus – 1.augustā pēc plkst.17.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti “Latvija.lv” e-pakalpojumā “Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pēc konkursa pirmās kārtas rezultātu uzzināšanas reflektantam jāizlemj, vai vēlas turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlas pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.

Studiju vietu konkursa pirmajā kārtā reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa pirmajā prioritātē. Ja konkursa rezultātā tā neapstiprināsies, tad konkursa pirmajā kārtā studiju vietu reflektants neiegūst, un viņš var studiju vietu iegūt konkursa otrajā kārtā.

Savukārt, ja konkursa pirmajā kārtā reflektants ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta viņam ir garantēta ar nosacījumu, ka no 31.jūlija līdz 1.augustam reflektants ieradīsies pirmās prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt studiju līgumu vai apstiprināt savu lēmumu slēgt studiju līgumu termiņā, kāds ir paredzēts atbilstošā augstskolā.

Ja atbilstošajā augstskolā līgums tiek slēgts citā termiņā vai ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlme saglabāt savu iegūto studiju vietu, laikā no 28.jūlija līdz 1.augustam plkst.16. savā portāla “Latvija.lv” e-pakalpojumā būs jāaktivizē izvēlne “Apstiprināt iegūto vietu”.

Pieteikšanās studijām notiks pēc prioritāšu sistēmas un konkursa rezultātā katrs reflektants var iegūt vienu studiju vietu vienā studiju programmā. Uzņemšana pilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.