Atpakaļ

NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) Plus projektā “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”, informēja NVA.

Pēc NVA paustā, tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos klientus.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA bezdarbnieka statusā reģistrētajam klientam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā un viņa darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota personai ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai. NVA reģistrēto klientu nodarbinātības ilgums subsidētajās darbavietās ir līdz 12 mēnešiem.

NVA Nodarbinātības pasākumu departamenta direktors Pāvels Beļisovs uzsver, ka subsidēto darbavietu izveide ir ne tikai finansiāls darba devēju ieguvums nepieciešamā darbaspēka piesaistē, bet arī nozīmīgs sociāls ieguldījums iekļaujošās nodarbinātības veicināšanā, darba iespējas piedāvājot tiem darba ņēmējiem, kuru integrācijai darba tirgū nepieciešams papildu atbalsts. Viņš norāda, ka subsidēto darbavietu izveide liecina par valsts un uzņēmēju atbildību un spēju nodrošināt darba tirgū vienlīdzīgas iespējas visiem.

ESF Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” pasākumos noteiktām personu grupām tiek nodarbināti NVA reģistrētie klienti, kuri bezdarbnieka statusā atrodas vismaz trīs mēnešus, kuriem nav izdevies patstāvīgi vai ar NVA atbalstu atrast darbu. Tās ir personas ar invaliditāti, klienti vecumā virs 55 gadiem, kuriem līdz vecuma pensijai ir atlikuši vairāk nekā divi gadi, klienti, kuri bez darba ir 12 mēnešus un ilgāk, klienti, kuriem līdz vecuma pensijai atlikuši ne vairāk kā divi gadi, jaunieši vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu, jaunieši vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir atbrīvoti no brīvības atņemšanas iestādes vai ir probācijas klienti, kā arī klienti ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei aicināti komersanti, izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana, kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības, izņemot politiskās partijas.

Beļisovs informē, ka 2024.gadā ESF Plus projektā “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” plānots izveidot 882 subsidētās darbavietas, to skaitā 579 darbavietas personām ar invaliditāti. Šī gada četros mēnešos ar darba devējiem jau ir noslēgti līgumi par 286 subsidēto darbavietu izveidi, no tām 258 darbavietas paredzētas personām ar invaliditāti.