Maksis, Maksims, Raivis, Raivo
Iesūti
Atpakaļ

Organizācija: LGBT+ mentālas veselības problēmas norāda uz Latvijas sabiedrības neprasmi pieņemt dažādību

LGBT+ mentālas veselības problēmas norāda uz Latvijas sabiedrības neprasmi pieņemt dažādību, šādu viedokli pauž kustības “Neons” līdzdibinātāja Ieva Feldmane.

Feldmane atzīmēja, ka pēdējo gadu laikā Pasaules veselības organizācija arvien aktīvāk norāda uz būtisko mentālās veselības problēmu ietekmi uz sabiedrības kopējo veselību un labklājību.

Mentālās veselības problēmas ietekmē dažādas sabiedrības grupas, taču īpaši tās ietekmējot LGBT+ kopienas cilvēkus.

Dati rādot, ka LGBT+ kopiena ciešot no mentālās veselības problēmām būtiski vairāk nekā heteroseksuāli cilvēki. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) veiktās aptaujas liecinot, ka 87% LGBT+ respondentu no Latvijas pēdējo divu nedēļu laikā jutušies depresīvi un nomākti. Turklāt vairāk nekā trešdaļa jeb 38% tā jutušies vismaz pusi no laika.

Savukārt ASV organizācija “The Trevor Project”, kuras mērķis ir mazināt pašnāvību skaitu LGBT+ kopienā, lēš, ka no mentālās veselības problēmām īpaši cieš tieši biseksuāli un panseksuāli jaunieši. Aptuveni puse šo jauniešu pēdējā gada laikā domājuši par pašnāvību, un apmēram 17% esot veikuši pašnāvības mēģinājumus. Ar depresiju saskaroties 55% biseksuāļu un 66% panseksuāļu, savukārt ar trauksmi – 71% biseksuāļu un 79% panseksuāļu.

Viens no būtiskākajiem problēmu cēloņiem ir sabiedrības negatīvā attieksme pret LGBT+ cilvēkiem kopumā, uzskata Feldmane. Tā izpaužoties kā naidīga komunikācija, mobings, vardarbības draudi, centieni “mainīt” jaunieša orientāciju un diskriminācija.

Kustība “Neons” ir nesen izveidota organizācija, kas par mērķi izvirzījusi paaugstināt biseksuālu, panseksuālu un citu B+ cilvēku redzamību gan LGBT+ kopienā, gan ārpus tās.