Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Par 6,2 miljoniem eiro palielina Liepājas budžeta šī gada izdevumus

Liepājas dome ir nolēmusi par 6,2 miljoniem eiro palielināt pilsētas šī gada budžeta izdevumus.Lai nodrošinātu Liepājas šā gada budžeta atbilstību ikdienas darbības uzturēšanai un pamatdarbības vajadzībām, tostarp iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī attīstības projektu realizēšanu, ceturtdien Liepājas domes sēdē apstiprināti šā gada budžeta grozījumi 6,2 miljonu eiro apmērā.

Attīstības projektu īstenošanai budžeta grozījumos iekļauts finansējums prioritārajiem attīstības projektiem, kas atbilst Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam pielikumā “Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns” 2024.gadam noteiktajām darbību un projektu prioritātēm.

  • Lai uzlabotu mājokļu pieejamību, īpaši invalīdiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, veicinot sociālo iekļaušanu, 336 471 eiro paredzēti telpu grupu atjaunošanai mājokļu pieejamības nodrošināšanai. Pakalpojumam “Aprūpe mājās” atbilstoši jaunajam konceptam piešķirti 300 000 eiro. Pilotprojekts piedāvā atbalstu mājās veciem cilvēkiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nodrošinot nepieciešamo aprūpi un atbalstu, lai viņi varētu palikt savās mājās, tādējādi palielinot viņu dzīves kvalitāti un sociālo drošību. Deputāti lēma piešķirt 80 125 eiro izdevumu kompensācijai Ukrainas civiliedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai.
  • Lai palielinātu bērnu skaitu, kuri var apmeklēt kvalitatīvas pirmsskolas izglītības iestādes, nodrošinot labāku izglītības sākumu un atvieglojot vecāku ikdienu, pirmsskolas izglītības iestādes “Kriksītis” paplašināšanai E. Veidenbauma ielā 16 piešķirti 613 325 eiro.
  • Rietumkrasta vidusskolā plānota Montesori programmas ieviešana par 69 448 eiro, Oskara Kalpaka vidusskolas sākumskolas garderobes remontam piešķirti 80 000 eiro, āra basketbola laukuma labiekārtošanai Toma ielā 19 – 100 000 eiro, Piemares pamatskolas elektroapgādes sistēmas atjaunošanai ar griestu remontu pirmajai daļai – 91 192 eiro.
  • Pamatu hidroizolācijai un drenāžas izbūvei Liepājas Čakstes vidusskolai un Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolai piešķirti 62 257 eiro.
  • Infrastruktūras attīstībai stadiona Daugava rezerves laukumā piešķirti 100 555 eiro, bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem Liepājā – 342 592 eiro.
  • Lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un uzņēmējdarbības attīstību, padarot pilsētu par pievilcīgāku investīciju vietu, projektam “Uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” (Meldru iela) paredzēti 1 000 000 eiro.
  • Lai uzlabotu mikrorajonu infrastruktūru, padarot to drošāku un estētiski pievilcīgāku iedzīvotājiem, mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai Turaidas un Siļķu ielā paredzēti 289 244 eiro.
  • Lai uzlabotu Liepājas un tās apkārtnes ekotūrisma iespējas, kā arī veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un izpratni par tās nozīmi, deputāti lēma projektam “Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē” piešķirt 129 658 eiro. Projekts “Zaļo teritoriju attīstība gaisa kvalitātes uzlabošanai Ziemeļu priekšpilsētā, Liepājā” atbalstīts ar 100 000 eiro.
  • 291 754 eiro paredzēti Liepājas latviešu biedrības nama jumta atjaunošanai, 85 000 eiro – kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā arī 40 000 eiro piešķirti Liepājas Okupācijas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas modernizācijai.

Līdz ar veiktajiem Liepājas pašvaldības budžeta grozījumiem, kopējie pilsētas budžeta izdevumi šogad tiek plānoti 139,6 miljoni eiro.