Atpakaļ

Par 91 234 eiro izstrādās Liepājas un Dienvidkurzemes novada mobilitātes plānu līdz 2035.gadam

SIA “Ardenis” par 91 234 eiro izstrādās Liepājas un Dienvidkurzemes novada mobilitātes plānu līdz 2035.gadam, informēja Liepājas pašvaldībā.

Lai rastu labākos priekšlikumus, to izstrādē tiks iesaistīti gan iedzīvotāji, gan nozares eksperti.

Mobilitātes plāna mērķis ir izstrādāt stratēģiskās plānošanas dokumentu un identificēt nepieciešamās izmaiņas, lai radītu priekšnoteikumus Liepājas un Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju mobilitātes paradumu maiņai, mūsdienīgai transporta infrastruktūras attīstībai, vietējā un reģionālā sabiedriskā transporta un mikromobilitātes veicināšanai, kā arī dzelzceļa un autoostas attīstībai.

Nākotnē šis dokuments kalpos arī kā instruments finanšu resursu piesaistei mobilitātes jomā.

Mobilitātes plāna izstrādei ir četri galvenie uzdevumi, proti, esošās situācijas analīze, izvērtējot iedzīvotāju pārvietošanās paradumus, sabiedriskā transporta sistēmu, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu un darba vietu sasniedzamību, autoceļu, ielu, elektroauto uzlādes un mikromobilitātes infrastruktūru.

Nākamais uzdevums ir izstrādāt scenāriju un vīzijas līdz 2035.gadam, sagatavojot ar pilsētas mobilitāti saistītu nākotnes norišu aprakstu, katram scenārijam izvērtējot potenciālo ietekmi uz pilsētas CO2 emisijām, vidi, cilvēku veselību un pilsētvidi.

Plānots izstrādāt rīcības plānu un pasākumu sarakstu līdz 2035.gadam, paredzot konkrētu projektu un pasākumu sarakstu, kas nodrošinātu mobilitātes nākotnes vīzijas sasniegšanu.

Tiks izstrādāts plāna kopsavilkums un pieredzes apmaiņa ar ārvalstu partneriem, atgriezeniskās saites izvērtējums.

Lai sekmīgi nodrošinātu šo uzdevumu izpildi, Liepājā plānots organizēt divas darba grupas ar iedzīvotāju, ekspertu un ieinteresēto pušu dalību. Septembrī plānota darba grupa par esošajām problēmām un izaicinājumiem, savukārt 2025.gada sākumā plānota darba grupa par sagatavoto mobilitātes plāna pirmo redakciju.

Mobilitātes plāns būs publiski pieejams un iedzīvotājiem būs iespējas sniegt savus priekšlikumus un komentārus arī tā tapšanas procesā.

Par Liepājas un Dienvidkurzemes novada integrētā mobilitātes rīcības plāna līdz 2035.gadam izstrādi pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA “Ardenis”. Saskaņā ar iepirkuma darba uzdevumu, mobilitātes plāna 1. redakcija ir jāsagatavo līdz šā gada 27.decembrim, savukārt gala redakcija līdz 2025.gada 30.septembrim.

Mobilitātes plāns tiek izstrādāts projektā “Plāni ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes rīcībām (PUMA)” ar Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV finansiālu atbalstu. Projekta kopējais finansējums ir 850 000 eiro.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.