Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Par Covid-19 kontaktpersonām kļuvušiem pamatskolēniem un vidusskolēniem vairs nav jāievēro mājas karantīna

No šodienas par Covid-19 kontaktpersonām kļuvušiem pamatskolēniem un vidusskolēniem vairs nav jāievēro mājas karantīna, otrdien lēma valdība.

Lai piedalītos klātienes izglītības procesā pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, izglītojamais, kurš noteikts kā Covid-19 kontaktpersona, no šodienas varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. Proti, vairs nebūs desmit dienas jāievēro mājas karantīna, atgriežoties izglītības iestādē bez negatīva testa, kā arī netiks piemērots regulējums par testēšanos septiņu dienu periodā katru dienu pirms klātienes mācību dienas sākšanas.

Arī izglītības procesā nodarbinātie, studējošie un izglītojamo asistenti, kuri noteikti kā kontaktpersonas, no šodienas varēs neievērot mājas karantīnas nosacījumus, turpinot skrīningu darba devēja vai iestādes vadītāja noteiktas atbildīgās personas uzraudzībā.

Tikmēr augstskolas un koledžas turpinās veikt testēšanu par pašu līdzekļiem.

Savukārt, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas izglītības pakāpē, tostarp interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, vai lai klātienē saņemtu bērnu uzraudzības pakalpojumu, izglītojamais, kurš noteikts kā kontaktpersona, tāpat kā līdz šim var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā desmit dienas.

Pašlaik augstskolās un koledžās studiju procesā, kā arī darba pienākumu veikšanā klātienē piedalās personas ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu. Turklāt 15.februārī stāsies spēkā nosacījums, ka gan klātienē, gan attālināti studiju procesa veikšanā, nodarbinātībā un pakalpojumu sniegšanā būs nepieciešams primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), pašlaik spēkā esošos noteikumus attiecībā uz mācībām klātienē paredzēts saglabāt līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Arī tālmācības studējošajiem dalībai studiju procesā pašlaik tiek piemērota prasība pēc Covid-19 pārslimošanas sertifikāta vai sertifikāta, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka augstskolām un koledžām ir iespēja akreditēt studiju programmas tālmācības studiju formā, kas neparedz nepieciešamību Latvijas vai ārvalstu studējošajiem klātienē ierasties augstskolas vai koledžas telpās, līdz ar to uz šiem studentiem nav attiecināma prasība par sertifikāta, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanu par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai.

Tāpat ārvalsts studējošais var piedalīties studiju procesā attālināti bez sertifikāta, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju, balstvakcināciju, vai bez pārslimošanas sertifikāta ne ilgāk kā 60 dienas kopš ierašanās Latvijā studiju programmas apguvei klātienē.

IZM norāda, ka līdz augstskolas vai koledžas iekšējā kārtībā noteiktajam 2021./2022. akadēmiskā gada noslēguma datumam augstskolu un koledžu studējošie var piedalīties studiju procesā attālināti bez Covid-19 pārslimošanas sertifikāta vai sertifkāta, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju pret Covid-19.