Atpakaļ

Par nikotīna saturošu produktu reklamēšanu pērn PTAC sācis piecas administratīvās lietas

Par nikotīna saturošu produktu reklamēšanu pērn Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sācis piecas administratīvās lietas.

Visās administratīvajās lietās panākta pārkāpumu novēršana.

Vēl saistībā ar nikotīna saturošu produktu reklāmu pērn 11 gadījumos veikti preventīvās uzraudzības pasākumi, kuru ietvaros PTAC sazinājās ar komersantiem, informējot tos par likumā noteiktajām prasībām un aicinot nekavējoties novērst pārkāpumus. Visos gadījumos komersanti pārkāpumus novērsa.

Līdztekus pērn izvērtēta prakse 20 “TikTok” profilos, un vienā gadījumā, konstatējot smēķēšanas produktu piedāvāšanu nepilngadīgajiem, informēta Valsts policija, kas uzsāka lietas apstākļu pārbaudi.

Kopumā pērn izskatītas 32 sūdzības par smēķēšanas produktu reklāmas pārkāpumiem.

PTAC uzskaita, ka būtiskākie pārkāpumi šajā jomā saistīti ar neatļautām elektronisko cigarešu un to uzpildes tvertņu reklāmām, kas publiskotas interneta vidē un sociālajās vietnēs, kuru mērķauditorija ir jaunieši.

Tāpat konstatēta citu likumā noteikto ierobežojumu neievērošana, piemēram, izvietojot elektroniskās cigaretes un to uzpildes tvertnes tirdzniecības vietās patērētājiem redzamā veidā.

Līdztekus ir gadījumi, kuros konstatēts, ka elektronisko cigarešu un uzpildes tvertņu attēlošana notiek kopā ar augļiem vai saldumiem.

Ņemot vērā smēķēšanas ierobežošanas aktualitāti sabiedrībā un šī kaitīgā ieraduma popularitāti īpaši jauniešu vidū, smēķēšanas produktu reklāmu uzraudzība noteikta kā viens no PTAC prioritārajiem uzraudzības pasākumiem, norāda pārstāvji.

Centrā min, ka 2022.gadā, īstenojot smēķēšanas produktu reklāmas ierobežojumu uzraudzības projektu, īpaša uzmanība tika pievērsta dažādām tīmekļa vietnēm, un sociālo mediju video platformā “TikTok” veiktā pārbaude liecina par būtisku un satraucošu tendenci, proti, šie produkti tiek piedāvāti arī nepilngadīgām personām.

PTAC atgādina, ka 23.oktobrī stāsies spēkā grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, tabakas izstrādājumu klāstā iekļaujot arī karsējamās tabakas produktus un tādējādi uz tiem attiecinot prasības, kas atkarībā no produkta īpašībām piemērojamas bezdūmu tabakas izstrādājumiem vai smēķēšanai paredzētiem tabakas izstrādājumiem.

Ievērojot jautājuma aktualitāti un smēķēšanas produktu pieaugošo popularitāti jauniešu vidū, PTAC turpina aktivitātes šajā uzraudzības jomā un aicina patērētājus ziņot, ja tiek fiksēta jebkāda veida elektronisko cigarešu, to uzpildes tvertņu vai nikotīnu saturošu produktu popularizējoša reklāma.