Atpakaļ

Pārdalīts tiešo maksājumu finansējums lauksaimniekam

Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā, kas paredz finansējuma pārdali no ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta pasākuma uz ekoshēmu pasākumiem, informēja ZM.

ZM skaidro, ka finansējuma pārdale nepieciešama, lai nodrošinātu minimālās atbalsta likmes izmaksu ekoshēmu pasākumos, par kuriem šogad lauksaimniekiem ir bijusi liela interese un kuros pieteiktas būtiski lielākas platības atbalstam nekā plānots, tādēļ pieejamais finansējums nav pietiekams minimālās atbalsta likmes piešķiršanai.

Finansējums tiks pārdalīts uz pirmo ekoshēmu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, uz otro ekoshēmas pasākumu par starpkultūru platībām un piekto ekoshēmu, kas paredz atbalsta piešķiršanu platībās, kurās izmantotas precīzās mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas tehnoloģijas.

ZM piebilst, ka Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu regula paredz obligātu atbalsta izmaksu minimālās atbalsta likmes apmērā. Lai nodrošinātu ekoshēmu minimālās atbalsta likmes piešķiršanu, bija trīs dažādas finansējuma pārdales iespējas tiešo maksājumu veidu starpā.

Grozījumos apstiprināts tas finansējuma pārdales variants, kuru atbalsta lielākā daļa Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē iekļauto lauksaimnieku nevalstisko organizāciju.

Piecas no astoņām organizācijām, kuras pauda savu viedokli, atbalstīja ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta finansējuma daļas pārdali uz ekoshēmām, bet trīs organizācijas atbalstīja divus citus variantus, norāda ZM.