Atpakaļ

Partijām līdz šodienai jāiesniedz gada pārskati

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atgādina, ka Latvijā reģistrētajām politiskajām partijām un to apvienībām līdz šodienai jāiesniedz to darbības pārskati par 2023.gadu, informēja birojs.

Gada pārskati jāiesniedz KNAB Elektronisko datu ievades sistēmā (EDIS).

Pārskatu iesniegšanas kārtību nosaka likums.

Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un ziņojuma.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iesniedzot gada pārskatu, tam jāpievieno informācija par vairākām pozīcijām, tostarp par iestāšanās naudu un biedru naudu, dāvinājumiem biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai, par brīvprātīgo darbu.

Ja politiskās organizācijas līdzekļu apgrozījums kalendārajā gadā ir bijis lielāks par 6200 eiro, tās attiecīgā gada finansiālo un saimniecisko darbību revidē zvērināts revidents. Revidenta atzinums jāpievieno gada pārskatam, kuru iesniedz KNAB.

Papildus tiem politiskajiem spēkiem, kuriem piešķirts valsts budžeta finansējums, gada pārskatam jāpievieno pārskats par valsts budžeta finansējuma izlietojumu. Šajā pārskata pozīcijā jānorāda naudas atlikumus pārskata gada sākumā un beigās, naudas ieņēmumus un naudas maksājumus par Politisko organizāciju finansēšanas likumā noteiktajiem izdevumu veidiem, tostarp, kādi izdevumi izlietoti politiskajai aģitācijai.

KNAB atgādina, ka saskaņā ar likumu gada pārskatu neiesniegušajām politiskajām organizācijām var draudēt to darbības apturēšana vai izbeigšana.

Visi politisko organizāciju iesniegtie 2023.gada pārskati tiks publiskoti KNAB tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.