Atpakaļ

Pārtrauks darba attiecības ar Ventspils 2.vidusskolas direktori Keišu

Ventspils dome nolēmusi pārtraukt darba attiecības ar Ventspils 2.vidusskolas direktori Ināru Keišu.

Viņa norāda, ka lēmums pārtraukt darbu bijis direktores iniciatīva. Kā direktores pēdējā darba diena noteikta 7.septembris.

Keiša Ventspils 2.vidusskolu vadījusi kopš 2019.gada. Viņas vadībā skolā sākta jaunā mācību satura izglītības programmu īstenošana, tajā skaitā vidusskolas posmā izveidotas programmas virzienos “Matemātika, inženierzinātnes vai uzņēmējdarbība” un “Humanitārās zinātnes un tehnoloģijas”.

2022./2023.mācību gadā skolā mācījās vairāk nekā 500 skolēnu.

Līdz jauna direktora iecelšanai amatā skolu vadīs Ventspils Izglītības pārvaldes noteikts direktora pienākumu izpildītājs.

Ventspils 2.vidusskola īsteno mazākumtautību izglītības programmas.