Atpakaļ

Pašpatēriņa zvejā būs jāievēro makšķerniekiem noteiktie lomu ierobežojumi

Pašpatēriņa zvejā būs jāievēro makšķerniekiem noteiktie lomu ierobežojumi, paredz grozījumu projekts noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, kas Tiesību aktu portālā (TAP) nodoti sabiedriskajai apspriešanai.

Grozījumi paredz noteikt, ka turpmāk pašpatēriņa zvejā publiskajos ūdeņos personai atļauts lomā paturēt Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos noteikto attiecībā uz konkrētām zivju sugām atļauto loma daudzumu vai apjomu.

Tādējādi šie noteikumi tiktu salāgoti un katru reizi, kad tiks veikti grozījumi noteikumu makšķerēšanas noteikumos, nebūs jāgroza noteikumi Par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.

Līdz ar to, pieņemot šos grozījumus, pašpatēriņa zvejā drīkstēs paturēt nevis piecas vimbas, kā tas bija iepriekš, bet septiņas. Savukārt no piecām līdakām un zandartiem, ko varēs paturēt lomā, tikai viena zivs drīkstēs būt lielāka par 75 centimetriem.

Šādi loma ierobežojumi tika noteikti jaunākajos makšķerēšanas noteikumu grozījumos.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.