Atpakaļ

Aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

Lai noteiktu kārtību, kādā tiek reģistrētas mājsaimniecības zemas īres mājokļu izīrēšanas reģistrā Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts, par kuru ikviens interesents līdz 4.aprīlim aicināts izteikt viedokli.

Saistošie noteikumi “Zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtība Liepājas valstspilsētas pašvaldībā” nepieciešami, lai risinātu mājokļu pieejamību pašvaldībā un tie nosaka mājsaimniecību reģistrācijas kārtību šajā reģistrā. Šajā reģistrā būs iekļauti nevis pašvaldības dzīvokļi (šiem dzīvokļiem piešķiršanas kārtība nemainās, tie tiek piešķirti, pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”), bet gan privāta nekustamā īpašuma projekta attīstītāja īpašums.

Jaunie saistošie noteikumi attiecas uz tādu mājokļu izīrēšanu, kas izveidoti atbalsta dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.4.i. investīcijas “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai” ietvaros.

Piemēram, pērn Liepājas pašvaldībā vērsās SIA “MDM House”, kurai pieder nepabeigta daudzdzīvokļu māja Laivenieku ielā 4. Firma izrādījusi interesi pieteikties valsts līdzfinansējuma saņemšanai, lai izveidotu 42 zemas īres maksas dzīvokļus, kur īres maksa sākotnēji nepārsniegs 5 eiro kvadrātmetrā.

Lai varētu reģistrēties zemas īres mājokļa rindā, mājsaimniecībai ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem, ar kuriem var iepazīties  ŠEIT

Papildus Ministru kabineta noteiktajiem nosacījumiem pašvaldība ir definējusi prioritārās mājsaimniecību grupas, kuras reģistrēt zemes īres mājokļu izīrēšanas reģistrā, un tās ir mājsaimniecības, kurās vismaz viena dzīvojoša persona ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju un nodarbināta profesijās, kas ir saistītas ar tādām jomām kā industrializācija un apstrādes rūpniecība; osta, loģistika un lidostas darbība; digitālās inovācijas; jaunuzņēmumu veidošana; tūrisms, un tāpat atbilst mūsdienu ekonomikas attīstības tendencēm; kā arī tās mājsaimniecības, kurās persona ir nodarbināta valsts vai pašvaldības iestādēs, aģentūrās vai to dibinātās kapitālsabiedrībās, vai kurā dzīvo persona, kuras apgādībā ir un šajā mājsaimniecībā dzīvo vismaz trīs bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Iedzīvotāji savu viedokli par saistošo noteikumu projektu “Zemas īres mājokļu izīrēšanas kārtība Liepājas valstspilsētas pašvaldībā” var izteikt ŠEIT Pieteikumi.liepaja.lv sistēmā nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas.

Šim nolūkam pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv ir izveidota jauna sadaļa, kur tiek apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas: https://www.liepaja.lv/saistoso-noteikumu-projektu-apspriesana/

Gadījumā, ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.