Atpakaļ

Apstiprina grozījumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetā

Ceturtdien, 20. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja grozījumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetā.

Pašvaldības 2022. gada budžetā tiek plānoti papildus ieņēmumi 2,35 milj. EUR apmērā. Lielākoties ieņēmumi ir no valsts un ārvalstu finansējuma, kurus plānots novirzīt atbilstoši ieņēmumu saņemšanas mērķim, t.sk.:

  • Valsts finansējums atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu ietekmes mazināšanu mājsaimniecībās;
  • Valsts finansējums par atbalsta sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem;
  • Valsts finansējums izglītības iestāžu realizētajiem projektiem, vasaras nometņu organizēšanai, digitālo mācību resursu un mācību grāmatu iegādei;
  • Valsts kompensācija mājokļa pabalstam, aprūpētāju atlīdzībai un citiem sociālās jomas izdevumiem;
  • Valsts un ārvalstu finansējums investīciju projektu ar piesaistīto finansējumu realizācijai u.c. mērķiem.

Pamatojoties un 2022. gada budžeta ieņēmumu gaidāmo izpildi, tiek plānoti papildus ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu īpašumu atsavināšanas saskaņā ar noslēgtajiem un plānotajiem pirkuma līgumiem, kā arī ieņēmumi no dividendēm. Publiskā izsolē plānots atsavināt Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošās SIA “Venttests” kapitāla daļas.

Grozījumu rezultātā pašvaldības budžeta izdevumi tiek palielināti par 2,09 milj. EUR. Tie galvenokārt novirzīti izdevumu segšanai saskaņā ar to saņemšanas mērķi. Tāpat budžeta izdevumu daļā plānots ēkas Raiņa ielā 10, Ventspilī, jumta remonts, kas tika bojāts 2022. gada pavasara vētrā, kā arī palielinātas pašvaldības rezerves neparedzētiem gadījumiem.

Ņemot vērā papildus plānotos ieņēmumus un pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumos iekļautos izdevumus, pašvaldības naudas līdzekļu atlikums uz 2022. gada beigām pieaugs par 258 tūkst. EUR.