Atpakaļ

Atcelts lēmums pa gājēju pāreju reorganizāciju Tukuma pilsētā

Ar Tukuma novada domes 23. februāra sēdes lēmumu ir atcelts Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas 2021. gada 13. jūlija lēmums “Par gājēju pāreju reorganizāciju Tukuma pilsētā”, kas paredzēja Tukuma pilsētā likvidēt septiņas gājēju pārejas (Kurzemes ielā pie ēkas Nr. 2, Brīvības laukumā pie Lielās ielas, Brīvības laukumā pie ēkas Nr. 13, Spartaka ielā krustojumā ar Raudas ielu, Raudas ielā krustojumā ar Asteru ielu, Tulpju ielā krustojumā ar Asteru ielu, Talsu ielā krustojumā ar Tidaholmas ielu).

Kā jau pašvaldība iepriekš ziņojusi, viena no Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas lēmumā minētajām pārejām – Kurzemes ielā pie ēkas Nr. 2 – netika atjaunota, realizējot projektu “Kurzemes ielas pārbūve, Tukums, Tukuma novads 3. kārta”. Savukārt lēmums par pārējo sešu gājēju pāreju likvidāciju nav izpildīts. Gājēju pārejām Brīvības laukumā pie Lielās ielas, Brīvības laukumā pie ēkas Nr. 13, Spartaka ielā krustojumā ar Raudas ielu, Raudas ielā krustojumā ar Asteru ielu, Tulpju ielā krustojumā ar Asteru ielu un Talsu ielā krustojumā ar Tidaholmas ielu 2021. gadā nav noņemts (nograuzts) ielu horizontālais krāsojums, 2022. gadā horizontālais krāsojums nav atjaunots un arī ceļa zīmes “Gājēju pāreja” pie šīm pārejām nav demontētas.

Tukuma novada domes deputāti vairākkārt diskutējuši un rūpīgi izvērtējuši jautājumu par sešu augstāk minēto gājēju pāreju nepieciešamību, kā arī jautājums vairākkārtīgi skatīts Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēdēs, kurās iedzīvotāji un to pārstāvji iebilduši pret gājēju pāreju likvidāciju Tukumā. Rezultātā domes 23. februāra sēdē deputāti pieņēma lēmumu saglabāt gājēju pārejas:

  1. Brīvības laukumā pie Lielās ielas,
  2. Brīvības laukumā pie ēkas Nr. 13,
  3. Spartaka ielā krustojumā ar Raudas ielu,
  4. Raudas ielā krustojumā ar Asteru ielu,
  5. Tulpju ielā krustojumā ar Asteru ielu,
  6. Talsu ielā krustojumā ar Tidaholmas ielu.

Lai uzlabotu drošību uz gājēju pārejām, tiks veikti šādi pasākumi:

  • Spartaka ielā krustojumā ar Raudas ielu, veicot minētā krustojuma pārbūves projekta īstenošanu, tiks veikti uzlabojumi redzamības nodrošināšanai,
  • pirms gājēju pārejas Raudas ielā krustojumā ar Asteru ielu tiks sakopti augošie koki un krūmi, lai nodrošinātu gājēju un autovadītāju savstarpēju redzamību,
  • līdz 31. maijam Komunālajai nodaļai sadarbībā ar Attīstības nodaļu ir uzdots izstrādāt risinājumu gājēju pārejas Talsu ielā krustojumā ar Tidaholmas ielu drošības uzlabošanai.

Domes šī gada 23. februāra sēdē deputāti pieņēma arī lēmumu “Par gājēju pārejas izveidi Kurzemes ielā pie ēkas Nr. 2, Tukumā, Tukuma novadā”, kas paredz izveidot gājēju pāreju Kurzemes ielā pie ēkas Nr. 2, Tukumā, veicot ceļa horizontālā apzīmējuma Nr. 931 uzklāšanu un ceļa zīmju Nr. 535 un Nr. 536 uzstādīšanu.