Atpakaļ

Brocēnos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pieaug par 20,9%

Saldus novada Brocēnu pilsētā, kā arī Blīdenes, Cieceres, Gaiķu un Remtes pagastā no pirmdienas ūdenssaimiecības pakalpojumu tarifi pieaugs par 20,9%, informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

Tostarp ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,02 eiro par kubikmetru, kas ir par 27,5% vairāk nekā līdz šim, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs pieaugs par 15,9% – līdz 1,24 eiro par kubikmetru.

Jaunos tarifus plānots piemērot Saldus novada Brocēnu pilsētā, kā arī Blīdenes, Cieceres, Gaiķu un Remtes pagastā.

Šogad 1.jūlijā notika “Brocēnu siltuma” reorganizācija, kurā kompāniju pievienoja SIA “Saldus komunālserviss”. Atbilstoši SPRK regulējumam “Saldus komunālservisam” sešu mēnešu laikā pēc reorganizācijas SPRK izvērtēšanai ir jāiesniedz jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi. Līdz brīdim, kamēr spēkā stāsies jaunie “Saldus komunālservisa” tarifi, “Brocēnu siltuma” lietotājiem tiks piemēroti šie – 30.jūnijā – SPRK apstiprinātie tarifi.

Minētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem līdz šim tika piemēroti pirms 13 gadiem apstiprinātie Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora tarifi – ūdensapgādes pakalpojumiem 0,8 eiro par kubikmetru, bet kanalizācijas pakalpojumiem 1,07 eiro par kubikmetru.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā SPRK komersantam vairākkārt pieprasīja papildu informāciju un precizējumus, ko komersants arī regulāri sniedza, tostarp arī precizētu tarifu projektu. Tādējādi ūdensapgādes pakalpojumu tarifs pieauga par 0,07 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs samazinājās par 0,13 eiro kubikmetrā.

Tarifu apmēru ir ietekmējis gan vispārējais cenu pieaugums valstī, gan arī komersanta finanšu ieguldījumi ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanā un sakārtošanā. Visbūtiskāk, salīdzinot ar 2021.gadu, pieaugušas elektroenerģijas izmaksas.

Komersants 2018.gadā pabeidzis realizēt divus Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projektus. Finansiālie ieguldījumi izmantoti, lai veiktu virkni rekonstrukciju darbu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un tā pieejamības nodrošināšanai novada iedzīvotājiem. Pateicoties fonda līdzekļiem, ierīkoti jauni un pārbūvēti jau esošie ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli, kā arī ierīkota kanalizācijas sūkņu stacija, veikta Brocēnu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un citi darbi.

“Brocēnu siltumam”, tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem, kuri ražošanā vai pakalpojumu nodrošināšanā izmanto elektroenerģiju, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas ietekmējis elektroenerģijas cenas kāpums. Elektroenerģijas cenu pieaugumu ir ietekmējis ražošanas izmaksu palielinājums dabasgāzes un oglekļa dioksīda (CO2) emisiju kvotu cenu dēļ, kā arī mazāk labvēlīgi laika apstākļi elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem hidroelektrostacijās un vēja stacijās. Salīdzinot ar 2021.gada faktiskajām izmaksām, jaunajā ūdensapgādes tarifā iekļautās elektroenerģijas izmaksas pieaugušas par 92%, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifā – par 71%.

Pērn “Brocēnu siltums” strādāja ar 1,84 miljonu eiro apgrozījumu un 92 250 eiro peļņu, liecina “Firmas.lv” informācija. “Brocēnu siltums” reorganizācijas ceļā 2022.gada 1.jūlijā pievienots “Saldus komunālserviss”.

“Saldus komunālserviss” pērn strādāja ar 1,31 miljona eiro apgrozījumu un 140 000 eiro peļņu. Uzņēmums pieder Saldus novada pašvaldībai.