Atpakaļ

Izsludinās atklātu konkursu uz Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja amatu

Tiks izsludināts atklāts konkurss uz Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja amatu, informēja pašvaldība.

Otrdien Ventspils pašvaldības dome apstiprināja atklāta konkursa uz pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja amatu nolikumu, nosakot pieteikšanās termiņu, izvirzāmās prasības pretendentiem, kā arī vērtēšanas metodiku.

Atklāta konkursa vērtēšanas komisijā strādās pašvaldības izpilddirektora pirmais vietnieks, Ventspils domes administrācijas vadītājs Kaspars Vitenbergs, pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos Ineta Tamane, Ventspils Augstskolas studiju prorektore Una Libkovska, Ventspils domes administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Ineta Vašuka un personāla nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Ieva Caune.