Atpakaļ

Izsludināta pieteikšanās Liepājas valstspilsētas gada balvai zinātnē

Liepājas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Liepājas Universitāti (LiepU) no 15. marta līdz 29. martam izsludina pieteikšanos gada balvai zinātnē, ko piešķir par izcilu, nozīmīgu pētniecisko darbību, kas veicinājusi tautsaimniecisko aktivitāti un piedāvā inovatīvus risinājumus, tādējādi stiprinot Liepāju kā spēcīgu izglītības, zinātnes un pētniecības centru.

Balvas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt inovatīvu pētījumu izstrādi, veicinot gan jaunu zinātnieku piesaisti Liepājai, gan esošo speciālistu profesionālo izaugsmi.

Balvai var pieteikties vai tikt izvirzīta fiziska persona vai to grupa, kas Liepājā (tajā skaitā LiepU) iepriekšējā kalendārā gadā realizējusi nozīmīgu reģionā, valstī vai starptautiski atzītu pētījumu, vai fiziska persona vai to grupa, kas realizējusi nozīmīgu reģionā, valstī vai starptautiski atzītu pētījumu par Liepājai svarīgu tematiku, t.i., par tematiku, kas veicina zināšanās balstītu tautsaimniecisko aktivitāti vai piedāvā inovatīvus risinājumus.

Pretendents konkursam var pieteikties pats vai to var izvirzīt cita persona, nodrošinot vērtēšanai visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanu.

Pieteikt pretendentu balvai var Liepājas valstspilsētas pašvaldības pieteikumu sistēmā: pieteikumi.liepaja.lv

Kopējais balvas naudas fonds paredzēts 2 500 eiro apmērā un tas tiek nodrošināts no Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžeta. Balva var tikt piešķirta vienam vai vairākiem pretendentiem, par precīzu apbalvojumu skaitu un finansiālo apmēru lems ekspertu komisija pēc pretendentu iesniegto pieteikumu izvērtēšanas.

Ekspertu komisijā ir pieci locekļi, tajā skaitā trīs pašvaldības pilnvaroti un divi LiepU Zinātnes padomes pilnvaroti pārstāvji.

Pieteikuma vērtēšanas gaitā ekspertu komisija tiesīga pieaicināt speciālistus vai ekspertus, kuri ir kompetenti pieteikumā norādītajā jomā.

Skatīt: konkursa nolikums