Atpakaļ

Kuldīgas Centra vidusskolas būvniecības darbi rit uz priekšu

 “Darbi rit uz priekšu – to vēl ir daudz, taču virzība ir laba un arī rezultāts ir redzams. Temps ir uzņemts un cerams, ka tas nepārtrūks” – novērtējot līdz šim paveiktos Kuldīgas Centra vidusskolas būvniecības darbus, atzīst Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts. Viņš kopā ar Centra vidusskolas direktori Brigitu Freiju bija ieradušies būvobjektā, lai tiktos ar būvniekiem un apskatītu paveikto.

“Vērtējot darbu gatavību finanšu apguvē, ir paveikta aptuveni 60% no kopējās darbu tāmes. Pirmā kārta, kas ir klašu telpu atjaunošana, ir ievērojami gatavāka, tur šobrīd notiek tikai gaismas ķermeņu un labierīcību aprīkojuma izvietošana un pēdējie apdares darbi. Jaunveidojamo telpu darbi otrajā kārtā ir pabeigti par 50%, bet visu diemžēl kavē jumta izbūve, kura sākotnējos darbos nebija paredzēta un kuru ietekmē kā būvniecības cenu sadārdzinājums, tā materiālu pieejamība.” Skaidro Kuldīgas Attīstības aģentūras vecākā projektu vadītāja Madara Dravniece.

Viens no lielākajiem  izaicinājumiem ir fakts, ka ēka būvēta padomju laikā un būvniecības projekts uz papīra nesakrīt ar patieso stāvokli – atsedzot sienas un jumtu atklājies, ka izmantotie materiāli ir mūsdienu prasībām neatbilstoši. Piemēram, iepriekšējais jumta segums bija veidots, izmantojot būvniecības atkritumus, kas ir absolūti nepieņemami, tāpēc bija nepieciešamas izmaiņas būvprojektā. Tas nozīmē jaunas ekspertīzes, kas paildzina kopējos darbus. Līdz ar vairākiem izmaiņu posmiem būvprojektā, Kuldīgas Centra vidusskolā jau šobrīd paveikts daudz lielāks darbu apjoms kā sākotnēji paredzēts.

“Šis ir ļoti ilgi gaidīts projekts, tāpēc priecājos, ka darbi lēnām tuvojas finišam. Paldies būvniekiem, kuri, neskatoties uz notikumiem pasaulē, spējuši izdarīt ļoti daudz no tā, kas sākotnēji nemaz nebija plānots. Visu cieņu Kuldīgas Centra vidusskolas skolotājiem, skolēniem un vecākiem par sapratni. Rezultāts būs patīkams visiem – kopā cenšoties mums izdosies!” saka Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija.

Apsekojot ēku, iezīmējās jau konkrētas mācību vides aprises, kādas tās būs pēc visu darbu paveikšanas – ir izkrāsotas klašu telpas, ieklātas grīdas, atjaunotas elektroapgādes un ierīkoti gaismas ķermeņi, jauns siltummezgls,  kanalizācijas un ventilācijas sistēma, ūdens apgādes sistēma papildināta ar siltā ūdens apgādi visā skolā. Savukārt kādreizējā sporta zāle pārtop multifunkcionālā mācību auditorijā, kur varēs notikt semināri un skolēnu konferences. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti jūnija beigās un ēku ekspluatācijā paredzēts nodot līdz jaunā mācību gada sākumam. Tai pat laikā jāņem vērā – lai nonāktu pie kvalitatīvas ēkas pārbūves un atjaunošanas, skolēnu un skolotāju atgriešanās Kuldīgas Centra vidusskolas telpās varēs notikt tikai pēc visas būvniecības ieceres pabeigšanas.

Būvdarbus skolā veic SIA “Bildbergs” pēc SIA “Livland Group” izstrādātā būvprojekta ar SIA “Būvētika” veiktu būvuzraudzību. Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 2.kārtas“ projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros, kurā jau ir un vēl tiek atjaunotas trīs Kuldīgas novada skolas: I.Zeberiņa pamatskola, Kuldīgas V .Plūdoņa vidusskola un Kuldīgas Centra vidusskola. Visu trīs skolu projekta attiecināmo izmaksu apmērs ir 6 191 460,51 EUR. No tiem 3 493 257 EUR ir no Eiropas Savienības ERAF fonda līdzekļiem, 1 888 742,46 EUR – Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma daļa, bet 809 461,05 EUR – valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

Galerijas