Atpakaļ

Kuldīgas novada pašvaldības stipendija piešķirta topošajai mūzikas skolotājai un ārstiem rezidentiem

0

Kuldīgas novada pašvaldības stipendija piešķirta topošajai mūzikas skolotājai un ārstiem rezidentiem, informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Reinfelde.

Kuldīgas novada domes deputāti ceturtdien domes sēdē nolēma atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” piešķirt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju vienai studentei un diviem ārstiem rezidentiem.

Jūlija Bille Vecpuise ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu skolotājs” apakšprogrammas “Mūzikas skolotājs” specializācijas “Mūzikas skolotājs saksofona spēlē” pilna laika trešā semestra studente. Viņai piešķirta stipendija 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 250 eiro mēnesī. Stipendiju viņa saņems līdz studiju pabeigšanai.

Linda Ikauniece ir Latvijas Universitātes Rezidentūras attīstības programmas otrā studiju gada pilna laika klātienes 2. otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmas rezidentūras “Medicīna” apakšprogrammas “Ģimenes medicīna” rezidente. Viņai piešķirta stipendija 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 500 eiro mēnesī. Stipendiju viņa saņems visu atlikušo rezidentūras laiku.

Ēriks Vidžups ir Rīgas Stradiņa universitātes Rezidentūras studiju fakultātes pilna laika klātienes pirmā studiju gada rezidents otrā līmeņa profesionālajā studiju programmā “Rezidentūra medicīnā”, specialitātē “Pneimonologs”. Viņam piešķirta stipendija 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 500 eiro mēnesī. Stipendiju viņš saņems visu atlikušo rezidentūras laiku.

Kopumā saņemt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju pieteicās četri pretendenti. Viens no pretendentiem neatbilda pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem stipendijas piešķiršanai.

Par stipendijas piešķiršanu Vidžups ar pašvaldību un SIA “Kuldīgas slimnīca” slēgs trīspusēju līgumu, Ikauniece slēgs trīspusēju līgumu ar pašvaldību un ģimenes ārsta praksi Kuldīgā. Savukārt Vecpuise slēgs trīspusēju līgumu ar pašvaldību un Skrundas mūzikas skolu. Līgumā nosaka piešķirtās stipendijas apmēru un izmaksas kārtību, līdzēju atbildību un saistības.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.