Atpakaļ

Kuldīgas novads izsludina konkursu finansējuma saņemšanai sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam

Kuldīgas novada pašvaldība izsludinājusi konkursu finansējuma saņemšanai 2023.gadā sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam,  informē pašvaldība.

Uz atbalstu var pretendēt Kuldīgas novadā dzīvesvietu deklarējuši sportisti un biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētie novada sporta klubi un komandas, sporta pasākumu organizatori, kuri plāno organizēt sporta pasākumus novada teritorijā.

Pašvaldības mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta pasākumus, klubus, biedrības, komandas un augstu sasniegumu sporta sportistus, veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus dažādās sporta aktivitātēs, kā arī popularizēt novadu Latvijā un pasaulē.

Kuldīgas novada Sporta un veselības veicināšanas komisijai adresēti pieteikumi līdz 13.janvāra plkst.16 jāiesniedz pašvaldībā vai jāiesūta elektroniski.

Pieteikumu veidlapas var saņemt Kuldīgas novada domes apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, kā arī izdrukāt no pašvaldības mājaslapas.