Atpakaļ

Meklēs jaunas pieejas Liepājas iepazīšanai

Liepājas Kultūras pārvalde Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” ietvaros īstenotajā projektā “Future DiverCities” ( no angļu valodas “Nākotnes DažādPilsētas” ) meklēs un izstrādās videi draudzīgas un ilgtspējīgas pieejas, kā kultūrai vadīt pilsētas tukšo teritoriju iepazīšanu un atjaunošanu, tādējādi uzturot to ekoloģisko vērtību.

“Kā nosaka Eiropas Savienības stratēģija “Zaļais kurss” vides degradācija ir viens no eksistenciāliem draudiem Eiropai un pasaulei kopumā. Kultūras norises kā vietu reģenerācijas jeb atjaunošanas ceļš bieži vien ved pie jaunu apbūves teritoriju izveides, industriālā mantojuma atjaunošanas un ainaviskās arhitektūras uzlabošanas. Taču tas, kā cilvēki pilsētvidē dzīvo un kādu vidi vēlas redzēt sev apkārt, strauji mainās, tāpēc arī kultūras procesiem ir jāpielāgojas un pilsētas atjaunošana un aizmirsto teritoriju iedzīvināšana ir jāīsteno iespējami ilgtspējīgā un ekoloģiskā veidā, aizmirstot par līdz šim izmantotām pieejām, tā vietā veidojot videi draudzīgas pilsētas,” stāsta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītājs Juris Jirgens.

Projekta “Future Divercities” pilotaktivitātes norisināsies no šī gada februāra līdz jūnijam Karostā pasākumu ciklā “Uzzini. Iepazīsti. Domā. Dari.”. Tā laikā tiks pētīti tukšuma pozitīvie aspekti pilsētas telpā: brīvas teritorijas kā vietējās kopienas koplietošanas telpas un kā mainīgas telpas, kas prasa īslaicīgu un plūstošu izmantošanu kā bioloģiskās daudzveidības svētvietas. Tostarp tiks meklēta atbilde uz jautājumu, kā atjaunot tukšās pilsētvides vietas, neveidojot jaunas ēkas un nepaaugstinot pilsētas apbūves blīvumu. Tāpat tiks domāti jauni veidi kā radīt kultūras aktivitātes, kas veicina sabiedrības izpratni par ekoloģijas nozīmi un aicina līdzdarboties videi draudzīgas pilsētvides veidošanā. Projekta aktivitātes ietvers diskusiju, viktorīnu, orientēšanās spēli, meditāciju, vietējās kopienas iesaisti mākslas procesos, kā arī starptautisku pētnieku piesaisti metodoloģijas izveidē.

Visas projekta aktivitātes tiks organizētas līdz 2025.gadam deviņās Eiropas pilsētās – Berlīnē (Vācijā), Zagrebā un Splitā (Horvātijā), Kuopio (Somijā), Marseļā (Francijā), Florencē (Itālijā), Timišoarā (Rumānijā), Elefsinā (Grieķijā) un arī Liepājā.

“Liepājas Kultūras pārvalde kopš 2016.gada ir piedalījusies trīs programmas “Radošā Eiropa” projektos. Mums ir vienreizēja iespēja būt spēcīgā Eiropas nevalstisko organizāciju partneru tīklā, kas ne tikai ļauj radošākajiem liepājniekiem doties pieredzes apmaiņās uz citām Eiropas pilsētām, bet arī iedvesmo īstenot Liepājā neierastas un jaunas kultūras norises. Projektu ietvaros esam nodrošinājuši Liepājas mākslinieku rezidences Spānijā, Itālijā un Francijā, organizējuši Sociālo inovāciju forumu, devuši iespēju senioriem pirmo reizi dzīvē ieskatīties un piedzīvot virtuālās realitātes pasauli, kā arī papildinājuši liepājnieku iemīļotā pasākuma “Izgaismotā Liepāja” programmu ar instalāciju “Multihouse”. Ar projektu “Future Divercities” turpināsim piedāvāt liepājniekiem jaunas pieredzes un sajūtas, kā arī centīsimies atbildēt un projekta virsjautājumu – vai kultūras virzīti projekti var radīt draudzīgas pārmaiņas pilsētvidē,” uzsver projekta “FuturDivercities” koordinatore Liepājā Agita Auza.