Atpakaļ

Nosaka dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamajās mājās Ventspilī

Šonedēļ Ventspils pašvaldības dome pieņēma saistošos noteikumus, kas nosaka dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamajās mājās Ventspilī, informēja pašvaldībā.

Noteikumi “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Ventspilī” izstrādāti, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus, kas paredz atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam.

Saistošie noteikumi palielinās nekustamo īpašumi attīstītāju aktivitāti, kā arī veicinās jaunu zemas īres dzīvokļu pieejamību tām mājsaimniecībām Ventspils pašvaldībā, kuras nepietiekamu ienākumu dēļ nevar atļauties mājokli atbilstoši tirgus nosacījumiem.

Tāpat noteikumi ietver zemas īres dzīvokļu izīrēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu. Regulējums nosaka mājsaimniecības, kā arī reģistra grupas, kuras ir tiesīgas reģistrēties vai ir izslēdzamas no īres dzīvokļu reģistra.

Noteikumi nosaka arī dzīvokļu izīrēšanas kārtību mājsaimniecībām, kas ietver dzīvokļu izīrēšanas secību. Kā pirmajām dzīvokļi tiks piedāvāti prioritārās grupas mājsaimniecībām un pēc tam – vispārējās, attiecībā uz abām grupām ievērojot secību, kādā tās ir reģistrētas īres dzīvokļu reģistrā. Savukārt, biedru mājsaimniecībām dzīvokļi tiks piedāvāti tādā secībā, kā tās ir reģistrētas īres dzīvokļu reģistrā.