Atpakaļ

Notiek aktīvi pārbūves darbi PII Vālodzīte, Tukumā

Šī gada martā ir uzsākti būvdarbi PII “Vālodzīte”, Spartaka ielā 18, Tukumā.

Šobrīd ir veikti objekta sagatavošanas darbi, tiek veikti demontāžas darbi, veikta jumta seguma, latojuma, nosedzošo elementu un noteksistēmas demontāža, kā arī tiek demontētas esošās ieejas nojumes un to laukumi, griestu konstrukcija, iekšējo sienu apdare, grīdas segumi un apakšslānis līdz pārseguma paneļiem, ēkas logi un durvis. Ir demontētas iekšējās inženierkomunikācijas kā arī ir atrakti ēkas pamati un uzsākti cokola siltināšanas darbi.

Rezultātā ēkā tiks veikti energoefektivitātes pasākumi, t.sk., esošo logu, durvju nomaiņa, un vējtveru izveide, fasādes sienu siltināšana, bēniņu pārsegumu siltināšana, cokola sienu siltināšana, kā arī iekštelpu atjaunošana pēc energoefektivitātes un inženiertīklu pārbūves pasākumu ieviešanas. Kā arī tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi pēc ārējo tīklu pārbūves. Plānots atjaunot iekšējos inženiertīklus: ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas, elektroapgādi un apgaismojumu, apkures sistēmu iekšējo tīklu un siltummezglu. Un ārējo inženiertīklus: ūdensvadu, kanalizāciju, lietus ūdens kanalizāciju un drenāžu.

Būvdarbu veic piegādātāju apvienība “MB/HX”, kuru veido SIA “MARELS BŪVE” un SIA “HEINEX”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “RS Būvnieks” un autoruzraudzību veic būvprojekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” pārbūve” autors SIA “Būvdizains”.

Būvdarbus plānots pabeigt 2023. gada sākumā.

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. Nr.4.2.2.0/20/I/021 “Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Vālodzīte”” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1 682 324,93 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 820 708,79 EUR, no kurām ERAF finansējums 454 200,00 EUR, valsts budžeta dotācija 20 038,24 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 346 470,55 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 861 616,14 EUR.

Tukuma PII “Vālodzīte” iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūves izmaksas tiks segtas no valsts budžeta aizņēmuma atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta otrās daļas 4. punktam. Kopējās iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūves izmaksas ir 999 626,71 EUR