Gustavs, Gusts, Tālrīts, Saulis
Iesūti
Atpakaļ

Pagarina projektu iznākumu rādītāju sasniegšanas termiņu investīciju palielināšanas pasākumiem reģionos

Valdība šodien atbalstīja projektu iznākumu rādītāju sasniegšanas termiņu pagarināšanu investīciju palielināšanas pasākumiem reģionos.

Tas noteikts šodien valdības pieņemtajos grozījumos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumos.

Projektu iznākuma rādītāju sasniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz pieciem gadiem pēc projektu pabeigšanas, bet nepārsniedzot 2028.gada 31.decembri.

Tāpat mainīts atmaksājamās palīdzības mehānisms, nosakot, ka atmaksa par iznākuma rādītāju neizpildi sākas virs 15% neizpildes, nevis no 1%, kā tas ir noteikts šobrīd.

Šādi grozījumi pieņemti, jo darba programmā noteiktās projektu iznākuma rādītāju vērtības ir sasniegtas vai pārsniegtas un Latvijai nepastāv finansiāli riski pret Eiropas Komisiju.

Kopumā programmā piesaistītas nefinanšu investīcijas 110,8 miljonu eiro apmērā no privātā sektora puses, kas ir 172% no kopējā sasniedzamā rādītāja – 64,2 miljoni eiro..

Izveidotas 1342 jaunas darba vietas, kas ir 127% no kopējā sasniedzamā rādītāja – 1053 jaunizveidotas darba vietas.

Kā arī labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā guvuši 476 komersanti, kas ir 235% no kopējā sasniedzamā rādītāja – 202 komersanti.