Atpakaļ

Par nodibinājuma “Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāju apstiprināta līdzšinējā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” projekta vadītāja Šoriņa

Ceturtdien Liepājas domes sēdē deputāti par nodibinājuma “Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāju apstiprināja līdzšinējo “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” projekta vadītāju Intu Šoriņu,  informē pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Par valdes locekli mākslinieciskajos jautājumos apstiprināta koncertzāles “Lielais dzintars” mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča un valdes locekli finanšu un juridiskajos jautājumos – Liepājas teātra valdes locekli Evu Ciekurzi.

Ņemot vērā, ka Liepāja ieguva titulu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”, Liepājas domes deputāti šā gada 26.janvārī pieņēma lēmumu dibināt nodibinājumu “Nodibinājums Liepāja 2027” projekta “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmas īstenošanai un Liepājas 400 gadu svinību sagatavošanai un realizācijai 2025.gadā.

Lai nodrošinātu nodibinājuma darbības sākšanu un augstākminēto projektu realizāciju, Liepājas pašvaldība februāra sākumā izsludināja atklātu konkursu uz nodibinājuma valdes priekšsēdētāja un divu valdes locekļu amatiem, pretendenti varēja pieteikt savas kandidatūras līdz šī gada 26.februārim.

Kopumā uz visām pozīcijām bija pieteikušies astoņi pretendenti – divi uz valdes priekšsēdētāja un seši uz abiem valdes locekļu amatiem.

Pretendentus vērtēja Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs, Liepājas pašvaldības administrācijas Juridiskās daļas vadītāja Dace Arāja, Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, Liepājas pašvaldības izpilddirektora padomniece Antra Brūna un Liepājas pašvaldības administrācijas Personāldaļas vadītāja Aija Nelsone.

Valdes priekšsēdētāja galvenie pienākumi ir nodrošinot stratēģijas un darbības plāna izveidi, lai īstenotu “Liepāja 2027” un Liepājai 400 programmu un sasniegtu nodibinājuma izvirzītos mērķus saskaņā ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027.gadā koncepciju, izstrādāto programmu un māksliniecisko vīziju, kā arī izveidot un īstenot Liepājas 400 gadu jubilejas pasākumu programmu 2025.gadā. Tāpat pienākumi būs izveidot komandu, pārstāvēt nodibinājumu vietējā un starptautiskā mērogā un koordinēt sadarbību ar partneriem, tajā skaitā ministrijām, Eiropas komisijas pārstāvjiem un citiem.

Valdes locekļa mākslinieciskajā darbā galvenie darba pienākumi būs īstenot “Liepāja 2027” un “Liepājai 400” programmu, pārraudzīt un nodrošināt mākslinieciskās programmas saturu, plānot un kontrolēt mākslinieciskās programmas budžetu, pārraudzīt un nodrošināt mākslinieciskās programmas sadarbības projektu īstenošanu.

Valdes locekļa finanšu piesaistes jautājumos pienākumi būs īstenot “Liepāja 2027” un “Liepājai 400” programmu un sasniegt nodibinājuma izvirzītos mērķus, veikt finanšu plānošanu, budžeta izstrādi, kā arī izveidot un ieviest finanšu, kontroles sistēmu un atskaišu mehānismu, tāpat būs jānodrošina iepirkumu procedūru un dokumentu aprites sistēma, jāorganizē un jāpārrauga finansējuma piesaiste no dažādiem finanšu avotiem.

Realizējot “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” projekta daudzveidīgo programmu laika periodā no 2023. līdz 2028.gadam, tiks īstenoti starpnozaru pasākumi, sniegts pienesums pilsētas sociālekonomiskajai izaugsmei, piesaistīta starptautiska uzmanība, veicināta tūristu plūsma, attīstīts radošo industriju sektors, kā arī īstenoti sadarbības projekti ar publisko, privāto, nevalstisko sektoru, piesaistīti finanšu resursi no dažādiem finanšu avotiem, tajā skaitā Eiropas Savienības fondiem un privātā sektora.