Atpakaļ

Pašvaldība piešķir 49 764 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai Ventspilī

Šonedēļ Ventspils dome nolēma piešķirt 49 764 eiro līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Sarkanmuižas dambī 21 un Ganību ielā 120 pagalmu labiekārtojuma atjaunošanai, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Pēc pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pieteikuma daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Sarkanmuižas dambī tika piešķirts domes finansējums 43 212 eiro. Atbilstoši projektam paredzēts realizēt būvprojekta otro kārtu, veicot brauktuves un gājēju ietves pārbūvi.

Savukārt pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ganību ielā pārvaldnieces Ainas Čakstes pieteikuma iekšpagalma labiekārtošanai tika piešķirts domes finansējums 6552 eiro, par ko plānots veikt auto stāvlaukuma izbūvi.

Saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu daudzstāvu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Ietvju jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai pieejams līdzfinansējums līdz 80% no izmaksām, apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, cita piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam, piemēram, bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošanai pašvaldības līdzfinansējums ir 75% no izmaksām.

Pusi pašvaldības līdzfinansējuma var saņemt brauktuvju un/vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, būvprojekta izstrādei kā arī būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanai.

Brauktuves, ietves un/vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam pašvaldība nodrošina 80% līdzfinansējumu no izmaksām.