Atpakaļ

Pašvaldības varēs pieteikties finansējumam ēku energoefektivitātes uzlabošanai

Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA) no 20.janvāra sāks pieņemt projektu iesniegumus pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanai,  informēja CFLA pārstāvji.

Šim mērķim no Atveseļošanas fonda (AF) pieejams 29,3 miljonu eiro liels finansējums.

Atbalstu varēs saņemt projekti, kuru īstenošana ļaus ietaupīt vismaz 30% primārās enerģijas gadā, salīdzinot ar patēriņu pirms pasākumu īstenošanas.

Pašvaldību ēkās ar AF atbalstu varēs veikt dažādus uzlabojumus energoefektivitātes un siltumnoturības veicināšanai, tai skaitā veikt ēku pārbūvi, apgaismojuma, dzesēšanas, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu izveidi vai atjaunošanu, ēkas enerģijas patēriņa vadībai nepieciešamo viedo tehnoloģiju iegādi, pieslēgumu izveidi pie centralizētās siltumapgādes sistēmas un citām darbībām.

Plānotās projekta izmaksas šajā investīciju programmā var būt robežās no 30 000 līdz diviem miljoniem eiro. No AF līdzekļiem paredzēts segt attiecināmās izmaksas granta veidā 100% apmērā.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems no 20.janvāra līdz 22.jūnijam. Projektu atlases dokumentācija pieejama CFLA mājaslapā. Par projektu iesniegumu sagatavošanu CFLA janvārī organizēs tiešsaistes semināru.

Atklātā projektu iesniegumu atlase notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās AF investīciju programmas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” ietvaros.

Programma izstrādāta, lai sekmētu pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, tādējādi samazinot pašvaldību budžeta izdevumus turpmākai ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksas iedzīvotājiem, kuri saņem pašvaldību sniegtos pakalpojumus.