Atpakaļ

Piešķir līdzekļus Ventspils iedzīvotāju sociālā atbalsta projektiem

Ventspils pašvaldība atbalstījusi biedrību „Ventspils liedags”,  “Integrācijas inkubators” un SIA “Mobilitātes centrs cilvēkiem ar kustību traucējumiem (Mobilcentrs)” iesniegtos projektus izsludinātajā Ventspils iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursā.

Konkurss norisinās katru gadu, tā mērķis – veicināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, fizisku un juridisku personu ieinteresētību sociālo pakalpojumu sniegšanā, kā arī sekmēt atbalsta pasākumu organizēšanu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu konkursa tika atbalstīti 3 projekti:

  • SIA “Mobilitātes centrs cilvēkiem ar kustību traucējumiem (Mobilcentrs)” iesniegtais projekts “Cilvēku ar invaliditāti mobilitātes pakalpojumu nodrošināšana”. Paredzēts nodrošināt cilvēku ar invaliditāti mobilitātes pakalpojumus un veicinātu sociālās aktivitātes Ventspils pilsētas iedzīvotājiem ar invaliditāti, kā arī palielinātu Ventspils pilsētā pieejamo pakalpojumu skaitu cilvēkiem ar invaliditāti.
  • “Integrācijas inkubators” iesniegtais projekts, lai veicinātu savlaicīgu veselības rehabilitāciju cilvēkiem ar invaliditāti, palielinot nepieciešamo palīglīdzekļu pieejamību.
  • Biedrības ,,Ventspils liedags” iesniegtais projekts ,,Prieks kopā nākt, prieks kopā darīt 2022”, lai veicinātu sociālās aktivitātes Ventspils pilsētas iedzīvotājiem – senioriem, nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Pašvaldība projektu realizācijai piešķīrusi finansējumu par kopējo summu 3948 eiro.